Lier Høyres privatiseringsiver

Den borgerlige posisjonen med Lier Høyre i spissen er urokkelig i troen på at man arbeider mer effektivt og bedre dersom arbeidsplassen blir privatisert og konkurranseutsatt. Vi har dessverre sett mange eksempler på det motsatte.

Det høyresiden kaller effektivisering er i realiteten kutt i ansattes lønn, pensjon og andre lønns- og arbeidsbetingelser. Vi i Arbeiderpartiet vil ikke finansiere privates profitt med arbeidernes lønn og fellesskapets budsjetter.

Vi tror ikke at ansatte arbeider bedre fordi man tar bort trygghet sammen med lønn og pensjon - gjør du? Vi tror ikke at ansatte yter sitt beste i et slikt «rase to the bottom». Vi vil løse offentlige oppgaver med offentlige midler, uten å redusere arbeidstakernes lønns- og arbeiderettigheter.

Vår oppgave er å levere gode tjenester, til en bra pris. Dessverre undervurderer Lier Høyre verdien av trygge og kompetente ansatte. Når de setter renhold ut på anbud, så er det de som sitter nederst ved bordet, de ansatte som vasker som får regningen. Akkurat nå foregår det konkurranse i Lier om hvem som skal få drive renholdet på Hallingstad skole, Tranby skole og Hegg skole. Jeg er helt uenig at renholdet skal være ute på anbud.

Det må bli slutt på å konkurranseutsette og kun tenke på de ansatte som utgiftsposter, i stedet for å se på de som virksomhetenes viktigste ressurs. Lier Arbeiderparti var imot å sette eiendomsdrift og renholdstjenesten ut på anbud, fordi vi oppriktig trur på å investere i egne ansatte. Dette handler om ferdighet, anerkjennelse og verdighet. Det er bare så synd at posisjonen som styrer med Lier Høyre ser det annerledes.

Vi valgte å bevare Lier som en kommune, fordi vi klarer å løse våre oppgaver selv. Vi i Lier Arbeiderpartiet tar signalene fra folket på alvor og vil derfor løse disse oppgavene selv, for det er vi gode på i Lier.