Lider dagens helsevesen av oksygenmangel?

Kjære politikere, det er på tide å våkne! Det må bli slutt på rovdriften av ansatte i helsevesenet!

Under et foredrag med Soki Choi, en anerkjent forsker på radikale endringer og sykehusfusjoner, hørte jeg en meget treffende beskrivelse av dagens helsevesen: når det oppstår oksygenmangel på flyet, sier retningslinjene at voksne må ta masken på seg selv først, før de kan hjelpe barnet. Hun sammenlignet dette med helsepersonell og hvordan de ofrer seg selv for sine pasienter. Hun etterlyser et større fokus på de ansatte i dagens system.

Det har fått meg til å undre: Lider dagens helsevesen av oksygenmangel?

Jeg vil dele en liten historie med dere som dessverre ikke er unik. Vi hadde en kjent, dyktig sykepleier på ekstravakt som ble rapportert inn for å ha utført kritikkverdig sykepleie. Jeg kalte vedkommende inn på en samtale, ikke for å irettesette, men for å avdekke hva som kan ha endret en flott sykepleier til å utføre slik kritikkverdig pleie. Denne sterke, stødige sykepleieren knelte sammen i gråt og forklarte. Vedkommende jobber til vanlig på en somatisk post, med lavere pleiefaktor enn vår avdeling og minimalt med andre sykepleiere. Vedkommende forteller om en hverdag hvor man må ta på seg skylapper for å komme seg gjennom dagen, hvor man ikke får hjelp da det er ingen ledig hender eller hoder å oppdrive, hvor man går på akkord med seg selv dag etter dag. Sykepleieren var så fastkjørt i dette mønsteret at selv om vedkommende nå var omringet av både flere hender og hoder, var skylappene for store til å se.

Dette er en konsekvens av langvarig rovdrift på ansatte!
Dette er symptomer på langvarig oksygenmangel!

En hverdag hvor man konstant kjenner på en følelse av utmattelse i hele kroppen. Hvor man etterhvert blir mer likeglad og ikke klarer å innse behovet for å ta tak i alvorlige problemer. Man utvikler en kritikkløshet. Synsfeltet blir innsnevret og fargesynet blir dårligere.

Et mantra som er mye brukt fra alle parter i diskusjoner rundt dagens styringssystem er "pasienten i fokus". Men eksemplet med den likeglade sykepleieren viser konsekvensene av å måtte ha altfor mange pasienter i fokus på samme tid, uten å selv bli sett. Har mantra "pasienten i fokus" blitt så sterkt at de ansatte havner helt ute av fokus? Dette mantraet hjelper svært lite om helsepersonellet ligger med åndenød i grøfta.

Det er på tide at flere enn bare helsepersonellet tar pasientens helsetjeneste på alvor! Dere politikere må våkne! Slutt med den byråkratiske helsetjenesten! Dere må vise med handling, og ikke bare med tomme ord, at dere faktisk ønsker å ha pasienten i fokus!

Vår mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag blir stadig utfordret med en arbeidsmiljølov som settes i revers, varslere som opplever liten støtte og tøffe hverdager, støttefunksjoner som plukkes bort en etter en fordi rammene skvises mer og mer.

Øverste leder, herunder politikere, har ansvaret for vår sikkerhet og må sørge for at vi har oksygenmasker tilgjengelig! Gi oss støttepersonell tilbake slik at fagfolk kan få rom til å gjøre jobben sin. Slå hardt ned på fryktkultur slik at vi faktisk tør å utøve vår varslingsplikt der det er nødvendig. Gi oss midler til nødvendig kompetanseheving. Gi oss rammer som faktisk tillater en drift som ikke tar livet av folk!

Ikke skyv dette ansvaret nedover i ledelsesrekken, vi gjør så godt vi kan med de knappe rammene vi får. Denne forskyvningen starter som en liten snøball og ender opp som et katastrofalt snøras der hvor de som er nærmest pasienten befinner seg. 

Vi er så uendelig slitne av å måtte holde pusten fordi vi gir all vår tilgjengelig oksygen til pasientene våres! Slutt å utnytt at vi faktisk tar pasientens helsetjeneste på aller høyeste alvor! Ser dere ikke at helsevesenet lider av alvorlig oksygenmangel? 

I verste fall ender det katastrofalt, og hvem skal ta vare på pasientene våres hvis alt helsepersonell har strøket med? Vil dere ha likeglade pleiere som utgjør en fare for seg selv og andre? Pleiere som slutter eller blir syke fordi de ikke makter presset mer? 1 av 5 sykepleiere forsvinner helt fra helsevesenet etter en 10 års periode. Dette er alvorlig! 

En vakker dag må selvsagt målet være å kunne klare å puste for egen maskin, men inntil et nytt og bedre styringssystem er på plass så gi oss de oksygenmaskene vi trenger, slik at flere kan reise seg igjen og bidra til endring!  

Vi må vekkes fra denne kritikkløse, likeglade utmattelsen slik at vi kan gjenreise det vi faktisk skal drive med: pasientens helsetjeneste!!Christel Brurås-leine
Avdelingssykepleier og styremedlem i Helsetjenesteaksjonen