Lettvint om legalisering

Arild Knutsen hevder i et innlegg at jeg refser "alle som vil slutt på undertrykking av rusmiddelbrukere". Jeg mener derimot at det knapt finnes noe mer undertrykkende enn rusavhengighet, og at vi derfor bør ta til motmæle mot lettvinte holdninger.

På sosiale medier og i det offentlige ordskiftet er det mange som tar til orde for å legalisere narkotika. Særlig blir det hevdet at hasj er lite skadelig. Heldigvis ønsker opp mot 90% av nordmenn å beholdet forbudet mot dette og andre typer narkotika. Likevel har vi et ansvar for å ta til motmæle mot de som argumenterer lettvint om skadevirkningene fra cannabis og andre stoffer. Vi kan ikke la det spre seg en sosial aksept og holdninger om at narkotikabruk er greit og lite farlig.

Alkohol er et stort samfunnsproblem i Norge, men det betyr ikke at cannabis er et ufarlig rusmiddel. Jeg blir provosert av voksne personer på nettet som vil tillate narkotika av praktiske årsaker uten å ta inn over seg hvilke holdninger og feilinformasjon de er med på å spre til ungdom. Jeg mener de som bidrar til å ufarliggjøre cannabis tar på seg et stort ansvar. Cannabis er avhengighetsskapende og gir ofte toleranseutvikling med behov for større doser. For mange leder det videre til andre rusmidler i kombinasjon. Spesielt er cannabis ille for ungdom fordi det kan bidra til redusert hjernefunksjon, psykiske lidelser og påfølgende frafall fra jobb og skole. I de fleste vestlige land er det stor økning blant ungdom som søker behandling for cannabisproblemer.

Målet for dagens narkotikapolitikk er å bidra til at færrest mulig prøver og færrest mulig fortsetter å bruke narkotika. Norsk ungdom er bedre enn sitt rykte, og prøver i mindre grad narkotika enn ungdom i andre land. Det betyr at vi gjør noe rett. Forbudet er ett av flere virkemidler som bidrar til det, men forbud virker kun om det samtidig jobbes godt med forebygging. Bruk av stoffer som cannabis og ecstacy går ned i Norge.I Europa er det i følge Actis gjennomsnitt fire prosent i aldersgruppen 15-64 år som har brukt cannabis de siste 30 dager, i Norge er det to. For kokain er det ellers i Europa to prosent som "noen gang" har brukt stoffet – i Norge under én.Da framstår det som ganske uklokt å legalisere.

Regnestykket er ganske enkelt: Legalisering med salg av cannabis f.eks. på Vinmonopolet betyr økt tilgjengelighet som igjen betyr økt bruk. Økt bruk betyr økt antall som får problemer med eget og andres rusbruk. Vi klarer ikke å lage et system som skiller mellom bruk og misbruk eller hindrer at eldre kjøper legalisert narkotika til yngre.

Isteden for å diskutere legalisering - som innebærer at vi ikke reagerer - bør vi diskutere alternative reaksjoner som f eks rusbehandling. Forbudet gir nettopp mandat til å drive forebygging der reaksjonen for skoleelevene med narkotika nettopp er kobling mot forebyggingsarbeid, ikke straffereaksjoner. Det er ikke bare straffen som faller bort med forbudet, men også samfunnets ansvar for å gjøre noe. Legalisering er samfunnet abdikasjon.

Altfor mange barn vokser opp i hjem med rusproblemer. Fortsatt er det for mange unge som faller ut av jobb og skole pga rusproblemer. Jeg mener legaliseringstilhengerne setter behovene til voksne brukere foran ansvaret vi har for barn og unge. Det er derfor på tide at flere tar til motmæle mot lettvint omtale av cannabis og annen narkotika i det offentlige rom.