«Læring må integreres i voksenlivet som en uavbrutt prosess»

Jeg ønsker at Fredrikstad skal være en kommune hvor alle har mulighet til å utvikle sitt fulle potensial, opparbeide seg ny kunnskap og kompetanse og hvor alle kan yte sitt bidrag og kjenne at her hører vi hjemme, skriver Gretha Thuen, listekandidat Fredrikstad bystyre, Høyre.

Dagens Europa opplever forandringer i et omfang som kan sammenlignes med den industrielle revolusjon. Overgangen til et globalt kunnskapsbasert samfunn og økonomi berører oss alle, om vi vil eller ei. Entreprenørskap og innovasjon blir viktige byggesteiner for fremtidig verdiskaping og velferd.

I kunnskapssamfunnet er menneskene selv de viktigste aktørene. Vi må tilegne oss de ferdigheter som kreves for sikre tilgang og deltakelse i den tiden vi lever i. Utdannelse gjennom hele livet er for alle mennesker den beste måten å takle denne forandringen på. De ferdigheter en lærer i familien, på skoler og universiteter er ikke tilstrekkelig til å vare livet ut fordi samfunnet endrer seg i et stadig raskere tempo. Læring må integreres i voksenlivet som en uavbrutt prosess fra vugge til grav. Dette medfører at utdannelsessystemene må tilpasse seg den enkeltes behov og ikke omvendt. Derfor blir det viktig å mobilisere lokale og regionale ressurser slik at tiltrengt kunnskap kan tilpasses og tilføres der hvor folk arbeider og bor.

Jeg ønsker at Fredrikstad skal være en kommune hvor alle har mulighet til å utvikle sitt fulle potensiale, opparbeide seg ny kunnskap og kompetanse og hvor alle kan yte sitt bidrag og kjenne at her hører vi hjemme!