Ytringsfrihet for alle

Det er tatt politiske initiativ i både Trondheim og Oslo for å stoppe rasistiske demonstrasjoner. Vi advarer mot ytringsforbud mot holdninger og ideer vi selv ikke støtter, og mot statlig forhåndssensur.

I dag har SIAN – Stopp islamiseringen av Norge – demonstrasjon på Mortensrud torg øst i hovedstaden. Det må de få lov til, selv om vi forakter deres standpunkter og selv om det i en koronakontekst nok ikke er fornuftig.

Det er bydelsutvalget i Søndre Nordstrand som har tatt initiativ for å stoppe SIAN, og de skriver i sitt vedtak at «det er problematisk at organisasjoner eller enkeltindivider som sprer hets og hatefulle ytringer får tillatelse til å stå på Mortensrud torg».

I Trondheim finner man samme instinkt i bystyret. Flertallet i den rødgrønne byen ønsker seg et forbud mot rasistiske demonstrasjoner, og har instruert kommunedirektøren til å gå i dialog med politiet for å finne grunnlag for et forbud mot at grupper, partier og organisasjoner uttrykker rasistiske holdninger på kommunal grunn. Bystyret oppfordrer Stortinget til å gjøre det samme.

Vi støtter selvsagt ønsket om å stagge rasismen, og samfunnet skal med loven i hånd kunne stoppe hat og oppfordringer til vold. Denne kampen må kjempes igjen og igjen, og sannsynligvis vil den aldri vinnes.

Men forbud mot potensielle brudd på rasismeparagrafen, er en farlig vei å begi seg ut på. Det er forhåndssensur og forhåndsdømming. Og det vil bli brukt som bevis på at venstresida er antiliberal og stenger for ideer den selv ikke deler, og bygger opp under myten om at høyretankegodset er undertrykt. Vi antirasister gjør oss selv en gedigen bjørnetjeneste ved å tenke i disse baner. Ytringsfriheten gjelder for alle. Det er demokratiets aller mest grunnleggende prinsipp.

Kampen mot rasismen vinnes med ord og med motdemonstrasjoner, med argumenter og logikk. Ikke med forbud.