Om Y-blokka rives og Picassos internasjonalt bevaringsverdige kunst tas ut av sin sammenheng, vil det føye seg inn i en skammens historie om Norges bevaring av egen kulturarv, mener Dagsavisen. FOTO: MIMSY MØLLER

X-faktor for Y-blokka

Det vil være skandaløst maktarrogant av Erna Solberg hvis hun likevel turer fram.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har nå gjort en endelig vurdering av de formelle klagene og godkjent vedtaket om riving av Y-blokka, men Valgerd Svarstad Haugland ber også regjeringen vurdere saken på nytt.

Den gjør klokt i å lytte. Men nå er det bare Erna Solberg som er faktoren som kan redde Y-blokka og dens uerstattelige kultur- og lokalhistoriske betydning.

Les også: Mæland: Ingen grunn til å vurdere riving av Y-blokka på nytt

Juridisk aksepterer fylkesmann Svarstad Haugland at Oslo kommune og regjeringen har fattet de formelt rette vedtakene, og er i sin rett til å rive Y-blokka i Oslo sentrum, men hun bruker likevel skarpe ord om planene.

Hun mener det er sterkt beklagelig hvis regjeringen ikke tar en ny vurdering når de faglige og folkelige innvendingene er så sterke. Fylkesmannen trekker fram at våre offentlige verneinstitusjoner Riksantikvaren og Byantikvaren har uttalt seg kritisk til riving og argumentert for bevaring.

Regjeringen kjemper en ensom kamp i denne saken. Og den har også endret sine planer for et nytt regjeringskvartal underveis i prosessen.

Endringene setter behovet for riving i et enda snodigere lys. Kongstanken om en samlokalisering av alle departementene er lagt død.

Prosjektet er også tatt ned i skala flere ganger. Forsvarsdepartementet skal ikke inn, Utenriksdepartementet famler og Statsministeren har selv overrasket Statsbygg ved å erklære at hennes kontor ikke skal tilbake til Høyblokka.

Det vil være skandaløst maktarrogant av Erna Solberg hvis hun likevel turer fram. Det vil dessverre ikke overraske oss.

Les også: - Vi forventer at regjeringen tenker seg om

Ved å beholde Y-blokka vil vi signalisere kontinuitet, beholde Oslo sentrums karakter og unngå et nytt fort av stål, glass og betong midt i sentrum.

Det ideelle er at begge byggene får bestå og inngå i et nytt og harmonisk regjeringskvartal. Gjennom bevaring kan vi vise standhaftighet i møtet med terroren. Vi vil kunne ære ofrene ved å vise at vi ikke har latt terroren definere våre verdier.