Vi trenger et sterkt WHO

Nå forvitrer Amerikas moralske hegemoni ytterligere.

For en måned siden gikk USAs president Trump til angrep på Verdens helseorganisasjon (WHO) for ikke å ha håndtert koronautbruddet. I kjent stil truet han med å trekke tilbake finansieringen.

Penger er et mektig våpen når USA står for 15 prosent av WHOs budsjett på rundt 45 milliarder kroner.

I løpet av måneden som er gått, er alt blitt verre, og Trump blir stadig mer desperat når viruset fortsetter å herje i USA. Trump taper ansikt, og da WHO holdt sitt årlige toppmøte denne uka, kom presidentens kritikk av WHO og organisasjonens påståtte ettergivenhet overfor Kina igjen i fokus.

I et nytt brev truer han med å trekke USA ut av samarbeidet om WHO.

Trump ønsker å stemple Kina som den ansvarlige for koronakrisa, som den skyldige. Mye tyder på at viruset stammer fra Kina, og det er selvsagt at kineserne må ta handelen med ville dyr på det absolutte alvor.

Men å fortsette ordkrigen om dette nå, er ikke konstruktivt for sjuke mennesker og knelende økonomier. Og aller minst konstruktivt er det å straffe WHO.

Fellesskapet i verden har vært under press lenge. Og når WHO nå får kritikk for svak respons, som de også fikk etter det skremmende ebolautbruddet i 2013, er det riktig og viktig å påpeke at organisasjoner aldri er sterkere enn det medlemslandene tillater.

Det gjelder hele FN-systemet som WHO er del av og som er underfinansiert og uten politisk tyngde. Det har også vært fortærende vanskelig å hente inn finansiering til vaksineprogrammer og forskning på pandemier.

Et svekket WHO er å gå i diametralt feil retning.

Pandemien har vist at verden trenger overnasjonalitet og et langt bedre samarbeid om strategier for å takle globale virusutbrudd. Koronaviruset har vist at vi alle er i samme båt, og at ingen løsninger for å stagge denne typen sykdommer kan være nasjonale. Vi trenger mer samarbeid, et sterkere FN og et sterkere WHO.

Et ansvarlig USA og en fornuftig president hadde sett dette og vist lederskap i krisetid. Nå forvitrer Amerikas moralske hegemoni ytterligere.