Vi må dele ansvaret

Vi har alle, uansett hvor i livsløpet vi er, tatt en kalkulert risiko denne sommeren.

Det som ligner på en ny koronabølge, slår nå over oss. Stemningsskiftet denne uka har vært voldsomt. Bildene av studenter som samles i store grupper i det gode været, har opprørt mange.

Studiestarten som så mange har sett fram mot, fikk med ett et helt nytt fortegn.

Les også: Raymond Johansen: – Koronakrisen er ikke over

Det som skal være et positivt møte med nye medstudenter og kanskje en ny by, er blitt en trussel. Det er utrolig leit at pandemien får ødelegge fine opplevelser.

Vi skjønner så godt at studenter vil møtes under de såkalte fadderukene. Her skapes relasjoner og en første plattform i studietilværelsen. Uka er viktig i innsatsen mot ensomhet blant studenter. Men årets fadderaktiviteter og samlinger bør nå straks avvikles.

De som deltar, løper en høyere risiko for smitte og de sender et uheldig signal om samfunnsansvar.

Unge voksne har fått mye oppmerksomhet den siste uka og har høstet kritikk for festing og lemfeldig smitteforebygging. Men vi skal alle være forsiktige med å peke på enkeltgrupper. For denne sommeren har Norge i sin alminnelighet sluppet ned guarden. Det har vært statistisk grunnlag for lavere aktsomhet.

Det er riktigere å oppsummere situasjonen med at vår menneskelighet har økt risikoen for ny smitte. Sommeren har for svært mange, og særlig kjernefamilien, betydd mye aktivitet, reising og mange møter med folk. Veldig mange har reist i Norge, mange har også reist ut.

Studenter og ungdom har eksponert seg for smitte på andre vis, på trange strender eller på fest. Vi har alle, uansett hvor i livsløpet vi er, tatt en kalkulert risiko denne sommeren.

Les også: – Fornuftig med skjenkestopp

Også myndighetene har redusert sin aktsomhet og sin kapasitet i henhold til smittesituasjonen.

Det er naturlig etter måneder med høyt press.

Når smitten plutselig ser ut til å være tilbake, kan vi ikke forvente at for eksempel Oslo kommunes koronatelefon umiddelbart har kapasitet til å besvare alle henvendelser. Det vi kan og skal forvente er at kommunen raskt oppbemanner for å møte den nye uroen i samfunnet.