Urørte saker i politiet

Tusenvis av potensielle straffesaker ligger på vent i politiet. Kapasiteten til å etterforske og klargjøre saker for retten er sprengt.

Nå slår politijuristene alarm. 6.000 saker har ligget ubehandlet over tre måneder i Øst politidistrikt, og 1.100 av disse har samlet støv i over ett år. Det er alarmerende, forteller hovedtillitsvalgt Yvonne Schilling til NRK.

Situasjonen er alvorlig over det meste av landet. Det meldes om ansatte som gråter på jobb og er frustrerte over sin egen arbeidshverdag. Jurister søker seg bort fra politiet Assisterende politidirektør Håkon Skulstad innrømmer at etterforskningsarbeidet er under sterkt press.

Lederen av justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (Ap), karakteriserer situasjonen som en varslet krise. Det hører med til historien at også regjeringen innrømmer problemet. I politimeldingen som nylig er lagt fram kan vi nemlig lese at det er betydelige restanser i straffesaksarbeidet og at saksbehandlingstida har økt, også for prioriterte områder som vold og seksuallovbrudd. Det vises til at det er høy turnover og at mange unge etterforskere har behov for opplæring og ledelse fra mer erfarne etterforskere. Dette går igjen ut over kapasiteten.

Mangelen på politijurister gjør at mange saker blir liggende lenge urørt eller uferdige. Slik kan vi ikke ha det i en moderne rettsstat. Her gjelder det naturlig nok å prioritere de viktigste og mest alvorlige sakene, men det gjør noe med rettsfølelsen for den som blir berørt når «hverdagskriminalitet» ikke blir etterforsket. Verst av alt er uvissheten som oppstår når saker hoper seg opp på politijuristenes bord.

Samfunnet som helhet og den enkelte berørte er tjent med at kriminalitet blir raskt etterforsket, at saker blir kjapt pådømt og at soningskøene er minimale. Det hjelper fint lite å ha politifolk som fakker tyver når saken ikke blir ferdig etterforsket.

Les også: ESA åpner formell sak mot Norge etter trygdeskandalen