Uregjerlige Equinor

Det statseide energiselskapet Equinors høst ble denne uka enda mørkere da også Riksrevisjonen sluttet seg til kritikken av selskapets kostbare USA-eventyr.

Riksrevisjonens rolle er dog ikke å stramme opp Equinor, men peker på Olje- og energidepartementet og regjeringens rolle i saken.

Det var først da Dagens Næringsliv brettet ut historien om Equinors feilede eventyr i USA, at tapene på rundt 200 milliarder kroner ble kjent. Det var tilsynelatende en overraskelse for alle. Avisa hadde til og med snakket med et medlem av Equinors styre som ikke hadde visst eller ikke forstått. Så godt gjemt i selskapets rapporter lå verkebyllen USA.

Les også: Riksrevisjonen kritisk til oppfølgingen av Equinors utenlandsinvesteringer

Dette til tross for at Riksrevisjonen allerede i 2011 hadde etterlyst større åpenhet om selskapets internasjonale operasjoner. I 2014 fulgte Finanstilsynet opp med krass kritikk av Statoils måte å føre regnskapet sitt på. Det var problemer knyttet til Statoils virksomhet i Nord-Amerika.

Også markedet reagerte på informasjonsknappheten. Finanstilsynet anbefalte derfor at USA-operasjonene ble rapportert som eget segment. Equinor motsatte seg dette og fikk aksept for dette i departementet, skriver Riksrevisjonen i sin rapport.

Først i 2020, etter DNs avsløringer, pålegger statsråd Tina Bru (H) Equinor å rapportere med større åpenhet om utenlandsoperasjonene. «Etter vår vurdering burde dette skjedd tidligere», er Riksrevisjonens dom.

Les også: Equinor blør fortsatt milliarder etter USA-eventyret – har tapt 25 milliarder

Den er svært samsvarende med energi- og miljøkomiteens flertall som nylig kom med kritikk av departementet for slepphendt eierstyring.

Departementet har i praksis latt Equinor holde på som det har villet så lenge pengene har flommet inn og aksjekursen har styrket seg.

Olje- og energidepartementet visste ikke om tapene i USA. Og kan ikke ha forstått det som har stått i selskapets årsrapporter, og har heller ikke stilt kontrollspørsmål om akkumulerte tap. Til tross for at mediene og forfattere år for år har beskrevet fiaskoinvesteringer i USA.

Dommen over departementet er streng, men er også en stygg skrape for statsråden og til Solberg-regjeringen som har styrt Equinor siden 2013.

Les også: «Refs fra revisor, en flau pressekonferanse og det var det?»