Trakassering på jobb

Arbeidsgiver har plikt både til å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Dagens Næringsliv kunne i går fortelle om en kvinne som gikk til sak mot to kunder av bedriften hun jobber i etter å ha blitt utsatt for seksuell trakassering. Kvinnen sa ifra til både lege, arbeidsgiver og styreleder for bedriften, men trakasseringen fortsatte. Kvinnens sjef skal først ha tatt grep ved å forby kundene som senere ble saksøkt, å komme til bedriften, men det skal ha forverret seg igjen da hun fikk ny sjef. Kvinnen gikk til sak ikke bare mot kundene, men også mot arbeidsgiver, for kritikkverdig og mangelfull håndtering.

Kvinnen vant fram i tingretten. En av kundene ble riktignok frikjent, ifølge DN blant annet på grunn av manglende vitner, men den andre ble dømt til å betale erstatning. I tillegg ble arbeidsgiver dømt. Dommen er anket, og derfor ikke rettskraftig, men om den blir stående vil det være en viktig dom. Det er, som kvinnens advokat påpeker, lite rettspraksis på området. Denne saken er derfor viktig. Som det påpekes er dessuten dommen unik fordi den understreker ansvaret arbeidsgiver sitter med for å stanse seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Seksuell trakassering er et strukturelt problem i arbeidslivet. Metoo-bevegelsen viste hvor gjennomgripende problemet faktisk er. Vi fikk opprop og fortellinger fra bransje til bransje. Det ble en vekker. En klar beskjed om at det må ryddes opp på arbeidsplassene. At det var behov for et grunnleggende oppgjør med trakassering og maktmisbruk i arbeidslivet. Det ble også pekt på det ansvaret som faktisk ligger hos arbeidsgiverne. Et ansvar det også ble tydelig at ikke alle arbeidsgivere tar.

Arbeidsgiver har plikt både til å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. At denne plikten faktisk følges opp er avgjørende i kampen mot seksuell trakassering i arbeidslivet. De som utsettes for trakasseringen må være trygg på at de kan varsle, at de blir tatt på alvor og at bedriften faktisk tar grep. At dette ansvaret understrekes i en dom er derfor av stor betydning.