Tiltakene må fortsette

Tirsdag skal de siste to ukenes strenge koronatiltak opp til vurdering av helse- og politiske myndigheter. Det er ikke grunn til å tro at vi er på vei tilbake til normalen. Det er heller ikke å håpe.

Smittesituasjonen er nå stabil. Dødstallene er lave. Helsemyndighetene frykter ikke lenger italienske tilstander. Og stadig er rundt halvparten av alle smittede, smittet på reise i utlandet.

Dette er utrolig gode signaler. Dugnaden ser ut til å fungere etter hensikten. Og kanskje får vi igjen for håndhygienen og den folkelig initierte avstanden vi begynte med lenge før riksalarmen ble trykket inn.

Men det har kostet. Hundretusenvis er permittert og regningen er anslått til å ligge på 250 milliarder kroner, ifølge anslag. Da er det viktig ikke å slippe opp for tidlig. Alle disse ofrene, alle arbeidsplassene, alle drømmene, all smerten og uroen, må virkelig være verdt det. Nå er investeringen gjort, og da må vi holde på denne tilværelsen til vi er over på den sikre siden.

Dette kan vi holde ut lenger. Nå er rutinene satt, unger skoleres hjemme, hjemmekontorer er satt opp og er i funksjon. Dagsavisen produseres fra soverom, kjøkken og skap. Det går.

Vi er glad for de håpefulle tallene, som tyder på kontroll. Men dugnadsånden må ikke slippe nå. Vi må ikke tro vi er ute av skogen. Snarere kunne den vært enda sterkere, denne ånden. Viljen til å gjøre offer har vært mindre enn man skulle tro, gitt trusselen vi står overfor.

Det gode været har vært en svøpe. For Ola og Kari er godvær ren kryptonitt. Det er uimotståelig. Vi har klynget oss til våre faste utferdsområder over hele landet.

Det er rapportert om trafikkork utenfor flere av våre største byer. Og folk melder utrolig nok flytting til hytta for å omgå reglene. I Oslo har man måttet stenge ned all skjenking av alkohol, fordi vi ikke har evnet å holde oss hjemme i tilstrekkelig grad. Alt dette er menneskelig. Men akkurat nå kreves det umenneskelige ting av oss. Vi må oppgi ting vi ellers setter pris på.

Vår klare oppfordring er ikke å slippe opp på tiltakene nå, men fortsette å investere i en mulig sommer og framtid uten smitte i landet.