Per-Willy Amundsen er helt på jordet når han hevder at Raja er uskikket som medlem av Stortingets presidentskap. FOTO: MIMSY MØLLER

Thriller på Stortinget

Tirsdag er KrFs dag i Stortinget.

KrF kjemper mot endringer i bioteknologiloven og for å hente flyktningbarn fra Moria-leiren på den greske øya Lesvos til Norge. Den første kampen er det greit at partiet taper. Loven er moden for forandringer. Derimot vil det være uhyre trist om partiet også taper kampen for å redde såbare barn ut av det helvete de lever under i Moria-leiren. Minst 5.000 barn oppholder seg i leiren. Av disse er om lag 1.600 enslige.

Det er flertall i Stortinget for å hente flyktningbarn til Norge. Det tragiske er at partiene ikke har klart å bli enig om måten det skal gjøres på. I regjeringen har KrF støtte av Venstre. Høyre stritter imot. Partiet venter på at EU skal bli enig om en modell. Saken er at det ikke vil skje så lenge de innvandringskritiske landene Polen og Ungarn er medlem av EU. Henvisningen til EU er et vikarierende motiv. Det er frykten for å miste stemmer til Frp som ligger bak Høyres motvilje.

Les også: KrF og Sp mottok 42.000 underskrifter til støtte i kampen om bioteknologiloven

I Stortinget burde Ap, som det største opposisjonspartiet, tatt en lederrolle og funnet en måte å samle partiene på. Venstres og KrFs stortingsgrupper kunne kanskje ha brutt med Høyre og gått sammen med de rødgrønne partiene hvis det hadde vært et sterkt ønske i Ap om det. Dessverre virker det ikke som det er det.

KrF vant en viktig politisk seier i regjeringen da partiet fikk vetorett mot endringer i bioteknologiloven. Da Frp gikk ut og vendte Granavolden ryggen, ble loven satt i spill. Det kom likevel som en stor overraskelse at Frp hadde forhandlet fram en enighet med SV og Ap om å endre bioteknologilovens hovedpunkter. Blant annet skal eggdonasjon og assistert befruktning for enslige tillates.

Les også: Moria-barna: Hvem er de og hva handler striden om?

I et forsøk på å redde loven krevde KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad behandling i fulltallig stortingssal. I samvittighetsspørsmål står representantene fritt. Når de tvinges til å møte i salen under avstemningen, er det problematisk å stemme for det man egentlig er mot. Frps Per-Wily Amundsen har bitt på kroken og sagt han vil stemme mot loven på et viktig punkt. Kanskje blir det flere. En thriller blir det i alle fall.