Talene som samler oss

Kongen og statsministeren har tradisjonen tro holdt nyttårstaler til det norske folket. Det er en god sedvane. Denne gangen var talene mer like enn det som har vært vanlig. Årsaken ligger i et år som ble mer uvanlig enn på mange år.

Korona-pandemien har preget det meste av 2020. Og på tampen av året ble Gjerdrum rammet av en tragisk skredulykke. Begge disse hendelsene var naturligvis tema i både kong Haralds og Erna Solbergs nyttårstale. I en krisetid er det viktig med taler som samler oss.

Kongen viste til at pandemien har satt landets verdier på prøve, en prøve som han mener landet har bestått. «Vi har vist at vi har et folkestyre som bærer også i krisetid», sa Kongen. På denne måten ga han en fortjent ros til våre folkevalgte.

Statsminister Erna Solberg pekte på at regjeringen har måttet ta beslutninger raskt. Ofte med stor usikkerhet. Alt ble ikke riktig på første forsøk, fortalte hun og viste til at beslutninger ble endret etter hvert som myndighetene lærte mer. Statsministeren la seg på en ydmyk linje som det står respekt av.

Siden mars har to smittebølger truffet Europa. Begge gangene har Norge klart seg bedre enn de fleste andre land. Og nå er det lys i tunnelen. Vaksineringen er i gang. At helt nye vaksiner kommer så raskt er ifølge statsministeren en triumf for vitenskapen og internasjonalt samarbeid.

Erna Solberg har et godt poeng når hun tar avstand fra dem som hevder at hver nasjon skal være seg selv nok. EØS-avtalen var nemlig viktig for å sikre oss vaksinen, og det måtte skje via Sverige siden Norge ikke er medlem av EU. Statsministeren la vekt på at vaksinen er trygg. Men hun kunne vært mer offensiv på dette punktet. Vi savnet en klar oppfordring om å ta vaksinen. Så godt som alle må gjøre det for at vi skal lykkes.

Les også: Solberg: – 2020 ble et skikkelig uår