Strømpris til besvær

Vi må gi ros til Forbrukerrådet som nå tar kampen mot det som synes å være en frynset ordning.

En rekke strømselskaper opererer med hemmelige tillegg i prisen. Dermed er det mange strømkunder som blir lurt. De får kort og godt en strømregning som er dyrere enn forespeilet.

Denne praksisen vil Forbrukerrådet ha slutt på og klager derfor 29 strømselskaper inn for Forbrukertilsynet. Ordningen kan være i strid med markedsføringsloven og angrefristloven.

Det handler om såkalte innkjøpsprisavtaler, som er en spotprisavtale med et hemmelig tillegg på toppen.

Strømregningen er et komplisert og sammensatt system. En fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet avdekker at bare en av fire vet hva de betaler for strømmen, og bare ti prosent av oss vet hva markedsprisen er.

Vi betaler i utgangspunktet nettleie til selskapet som sørger for å transportere strømmen hjem til oss. Videre kjøper vi selve strømmen fra et selskap som opererer i konkurranse med andre strømleverandører.

Her kan vi velge mellom ulike strømavtaler. Det kan være en avtale som varierer med den daglige spotprisen i markedet eller det kan være en fastpris som ofte har et pristak.

I tillegg kommer avgifter til staten.

På toppen av dette er det altså 29 selskaper som har innført innkjøpsprisavtaler med et hemmelig påslag i tillegg til den oppgitte prisen. Vi må gi ros til Forbrukerrådet som nå tar kampen mot det som synes å være en frynset ordning. Om det er ulovlig gjenstår å se. Her må i tilfelle loven endres dersom det er nødvendig for å stoppe dette lureriet.

Videre er det på høy tid å få et enklere og mer oversiktlig system.

I så måte er det positivt at bransjeorganisasjonen Energi Norge jobber med å etablere en frivillig ordning for sertifisering av strømleverandører under navnet Trygg strømhandel.

I denne ordningen bør det legges inn faste kriterier for de ulike elementene i strømprisene slik at det blir like kjøreregler for bransjen. På den måten kan det bli lettere å kikke aktørene i kortene. Ingen er tjent med kortslutning og juks.