Per-Willy Amundsen (Frp), tidligere justisminister. FOTO: MIMSY MØLLER

Striden fortsetter

Raja har bred støtte i Venstre for det han har sagt og skrevet.

Sammenstøtet i valgkampen mellom Venstre og Frp om bompenger holdt på å rive regjeringen i filler. Venstre som var fornøyd med regjeringens bompengepolitikk, ble tvunget av statsministerens ultimatum til å bøye seg for Frps voldsomme kjør. Venstre-folk opplevde dessuten Siv Jensens uttalelse om «snikislamisering» som et slag i ansiktet. Sylvi Listhaugs Facebook-post med bilde av en båt med flyktninger med påskriften «Norge skal ikke ta imot båtmigranter», var også et slag mot Venstre.

Under valgkampen vendte Venstre det andre kinnet til. Etter valget sprakk det for stortingsrepresentant Abid Raja. I skrift og tale tok han til motmæle mot Frps fremmedfiendtlige retorikk og politikk. Han ba statsminister Erna Solberg komme på banen og si klart fra om hva hun mener om Frps uttalelser. Solberg kom ikke. Som vanlig ble hun i garderoben.

Raja beklaget en uheldig formulering om Frps «brune» retorikk. Den kunne misforstås. For øvrig sto han fast på alt han hadde sagt. Raja har bred støtte i Venstre for det han har sagt og skrevet.

Striden mellom Venstre og Frp fortsetter. Frps Per-Willy Amundsen skriver i et notat til partiets stortingsgruppe, som NRK omtalte lørdag, at «Abid Rajas gjentatte angrep på Frp og vår partiledelse kaster lys over problemene med å samarbeide med et parti som Venstre i regjering». Her har Amundsen et poeng. Venstre hører ikke hjemme i en regjering som også huser Frp. Til det er den politiske avstanden mellom de to partiene for stor. Det erkjente Venstres ledelse før stortingsvalget da partiet lovet velgerne at det ikke ville sitte i regjering med Frp. Løftebruddet svir.

Per-Willy Amundsen er imidlertid helt på jordet når han i samme notat hevder at dette viser at Raja er uskikket som medlem av Stortingets presidentskap. Det er Venstre som bestemmer hvilken person det er som skal representere partiet i presidentskapet. Og vi er enig med Aps leder Jonas Gahr Støre som mener at det å slå ned på bruken av begreper som snikislamisering, er noe en visepresident i Stortinget bør gjøre.