Støre og fred i vår tid

Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker å løfte utenriksspørsmål og sikkerhetspolitikk høyere på den nasjonale politiske dagsorden.

I en globalisert verden vil gnister hvor som helst på kloden kunne utvikle seg til en verdensomspennende krig. Stabiliteten er skjørere enn på mange tiår.

Amerikanernes angrep på Iran er en slik situasjon som kan komme ut av kontroll, og som har fått særlig unge til å frykte for framtida.

Uroen avtegner seg tydelig i søk på internett.

Kildene til konflikt blir stadig flere. Handelskrig mellom Kina og USA, ny kald krig mellom Russland og Vesten, og ikke minst vil klimaendringene kunne skape uforutsette konflikter.

I denne konteksten lanserer Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre nå en ny politikk for å sette utenriksspørsmål og sikkerhetspolitikk høyere på den nasjonale politiske dagsorden.

Støre omtaler fredspolitikk som en ny fjerde stolpe i partiets partiprogram ved siden av arbeid, velferd og klima.

«Jeg opplever at diskusjonen om utenrikspolitikk og de veivalgene vi skal ta, går på lavbluss», sa Støre til NTB. Han er særlig opptatt av klimaendringenes sikkerhetspolitiske avtrykk.

Vi deler opplevelsen, og bekymringen.

Det kan virke litt banalt og selvfølgelig å snakke om fred, men dette er et viktig signal fra Støre. Partilederen vil gå til valg på «en aktiv politikk for at Norge er et land i fred».

Den norske politiske debatten og perspektivet kan ha godt av at vi alle løfter blikket opp fra bompenger, by-og-land-motsetninger og regneark, og adresserer de langt større utfordringene verden står overfor.

Det er også åpenbart at større fokus på internasjonale spørsmål i hjemlig politikk, vil spille Jonas Gahr Støre god.

Dette feltet er uten tvil hans sterkeste kort og det er her han nyter størst troverdighet. Han var en utmerket utenriksminister, og hans Russland- og Arktis-tilnærming var svært vellykket.

Dialogen med vår mektige nabo i øst var god og regelmessig. Nå er forholdet preget av kulde og mistro.

Det bedyres at initiativet ikke er starten på et linjeskift i spørsmål om NATO og om behovet for å ruste opp og modernisere det norske forsvaret. Det er viktig med stødighet.

Støre har vår støtte i viktigheten av å løfte internasjonale spørsmål høyere i den hjemlige debatten.