Statsråd uten ansvar

Samfunnssikkerhetsministeren står i veien for et effektivt beredskapsarbeid.

Raset i Jølster er en påminnelse om hvilke enorme naturkrefter klimaendringene kan utløse og hvilke skader de gjør på veier, hus og mennesker. Det trengs derfor både en effektiv klimapolitikk for å få ned klimagassutslippene, og en solid beredskap for å motvirke ras og begrense ødeleggelsene når naturkreftene slippes løs. Solberg-regjeringen mangler begge deler. Utslippene øker. Det satses ikke nok på ras -og flomtiltak.

Regjeringspartiene har stemt ned forslag om mer midler til rassikring. I revidert nasjonalbudsjett ble bevilgningene til skredsikring av riksveier kuttet. Regjeringen har vært mer opptatt av å bygge firefelts motorveier enn å gjøre det trygt å kjøre på smale fylkesveier. Frps samferdselsministre har klippet snorer og solt seg i glansen fra nylagt asfalt. Det bidrar ikke til å redusere utslippene. Det gjør det ikke tryggere å kjøre i rasutsatte områder. Vi kan kanskje ikke vente en annen politikk fra et parti som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer.

Da regjeringen ble utvidet, ble det funnet opp en jobb som samfunnssikkerhetsminister. Jobben gikk til Frp for å imøtekomme partiets krav om flere statsråder. Ingen på regjeringssiden gadd å gjøre rede for hva stillingen innebar. Opposisjonen ville til bunns i saken.

I Stortingets spørretime ble den nye samfunnssikkerhetsministeren, Ingvil Smines Tybring-Gjedde, blant annet spurt om det voksende problemet med at brann- og redningsetaten må utføre akuttoppgaver som egentlig tilhører politiet eller ambulansetjenesten. Ministeren svarte på dette og andre spørsmål om landets beredskap med at «det ikke var hennes ansvar». Hun etterlot i Stortinget et klart inntrykk at hun som samfunnssikkerhetsminister ikke har et konkret ansvar for noe som helst.

I NRKs Dagsnytt 18 fikk hun spørsmål om jordskredene i Jølster. Heller ikke da klarte statsråden å fortelle hva som er statsrådens ansvar for hjelpearbeidet. Stillingen er skuebrød. Samfunnssikkerhetsministeren står i veien for et effektivt beredskapsarbeid.