Staker ut ny kurs

I skattepolitikken danner Ap, Sp og SV et alternativt fellesskap.

Det politiske alternativet til dagens regjering er i ferd med å stakes ut.

Partienes alternative statsbudsjetter gir en god pekepinn. I så måte er det spesielt interessant å se hva som forener Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Dersom disse tre partiene får flertall til å danne regjering etter neste høst får vi en politikk som gir skattelettelser til folk flest mens de rike må belage seg på å betale mer i skatt.

I skattepolitikken kan vi skimte noen langsiktige linjer, og de peker i samme retning. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet legger opp til å øke formuesskatten, riktignok i ulik grad og dosering.

Videre vil folk flest få lavere skatt.

Les også: Årsbeste for Sp

Ap og Sp legger begge «knekkpunktet» ved en inntekt på 750.000 kroner. SV går noe lavere ned. Senterpartiet vil redusere matmomsen fra 15 til 12 prosent, noe som tilsvarer svensk nivå. Også SV vil senke matmomsen, men bare til 13 prosent.

Senterpartiet går lengst av de tre i avgiftslettelser. Partiet går inn for å redusere avgiftene med over ni milliarder kroner. Dette må vurderes i forhold til det faktum at regjeringen har økt det samlede avgiftstrykket med 6,7 milliarder kroner siden 2013.

Lavere avgifter har en god fordelingsvirkning, for det hjelper mest dem som har minst fra før.

Les også: Sp fosser fram på ny måling – puster Ap i nakken

Men innenfor avgiftspolitikken er det også mye som skiller de rødrønne partiene, spesielt når vi kommer til miljørelaterte avgifter. SV vil eksempelvis øke avgiftene på bensin og diesel. SV vil øke flypassasjeravgiften, mens Sp vil fjerne den. Samtidig står Sp alene om å ville øke elavgiften.

Utkastene til valgprogrammer spriker også noe for de rødgrønnes del, men det er store politiske fellesnevnere som samler. Bedre fordelingspolitikk er ett eksempel på dette. Derfor er retningen i skattepolitikken så viktig. Her danner Ap, Sp og SV et alternativt fellesskap som peker i motsatt retning av den kursen Erna Solberg & co har kjørt.

Det lover godt for neste års valgkamp.

Les også: SV peker på Støre som statsminister