Søvn på skinner

Er sovekapsler og sovestoler framtida for togreiser mellom norske og utenlandske storbyer? Ja, mener gruppen Aktivist-halvtimen

Tidligere i sommer kunne Aftenposten fortelle at gruppen har tegnet et utkast til fremtidens nattog, som de har sendt til Jernbanedirektoratet. De mener at nattoget kan bli førstevalget mellom storbyene, og at nettopp sovekapsler og sovestoler kan være løsningen for å sikre rimelige og gode tilbud på toget.

I en tid da flere etterlyser klimavennlige alternativer til fly, etter at flyene i flere tiår har utkonkurrert togene, er slike forslag ypperlige. Det må tenkes høyt og kreativt om hvordan vi sikrer at folk velger tog foran fly. Dette forslaget synes gjennomtenkt og godt. Søndag kunne også Aftenposten fortelle at Høyres stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle etterlyser bedre nattogtilbud og gir sin støtte til forslaget om sovekapsler. «Det er en fantastisk god idé», sier hun. Vel og bra. Som hun også påpeker er det neste alltid fullt på nattogene, og det må bookes lang tid i forveien. «Det holder ikke», sier Westgaard-Halle. Det har hun helt rett i. Tilbudet er rett og slett for dårlig.

Som Aftenposten også påpeker ble det nylig fremmet et konkret forslag for Stortinget, av MDG, om å styrke nattogtilbudet til Europa. Dette stemte regjeringspartiene, inkludert Westgaard-Halles eget parti, mot. På spørsmål om ikke hennes egen regjering kan be Jernbanedirektoratet om å skaffe bedre nattogtilbud, svarer Høyre-representanten at «Det vil være rart om vi skulle gå inn og detaljstyre alt». Hun ber Jernbanedirektoratet om å «være litt offensiv». Dette er en bønn som kan rettes tilbake til henne selv.

Dette er for passist, og det er nettopp denne typen passiv politikk som har bidratt til at tilbudet er så dårlig som det faktisk er. Om vi skal få en reell, etterlenget og nødvendig styrking av nattogtilbudet må politikerne bli mer offensive, bidra til at det faktisk skjer, og stille opp med økte tilskudd om det blir nødvendig. De må ikke sove bort dette.