Smuler til hotell-ansatte

Arbeidsgiverne har slett ikke gitt ved hotelldørene.

Petter Stordalen har de siste tre årene tatt ut 285 millioner kroner i utbytte. Av en profitt på til sammen fire milliarder kroner de siste tre årene, har Olav Thon-stiftelsen delt ut i overkant av 180 millioner kroner til gode formål.

Svenske Scandic-kjeden tok samlet ut over en milliard kroner de siste tre årene.

Det grelle motstykket til hotellbaronenes utbyttefest, er smulene som går til renholdere, resepsjonister, servitører og kokker. Ved Stordalens Choice-hoteller har de ansatte fått 15 øre ekstra i timen.

De store hotellkjedene har gitt lite eller ingenting i lokalt lønnstillegg til de ansatte. Ved Scandic og Radisson er resultatet null i lokalt tillegg.

Bakteppet er hotellstreiken i 2016 som til slutt ga gjennomslag for lokal forhandlingsrett. Men dette har så langt blitt en dyrekjøpt seier.

Arbeidsgiverne har slett ikke gitt ved hotelldørene. Her har det snarere vært svingdører. Det første året med lokale forhandlinger fikk de ansatte i de store kjedene ingenting.

I fjor ble det 15 øre mer ved Scandic-hotellene, mens de Thon-ansatte fikk 10 øre i timen. De lokale forhandlingene har ikke vært reelle, hevdes det.

En fersk Fafo-rapport forteller oss at ansatte innenfor hoteller og restauranter har hatt en lavere lønnsvekst enn andre bransjer.

NHO Reiseliv viser på sin side til at det er krevende å drive hoteller i Norge og at det her er driftsmarginer ned mot null. Arbeidsgiverne skylder også på at høye sentrale tillegg er selve årsaken til at de ansatte får lite lokalt.

Poenget er imidlertid at hotellkjedene som drives som konserner i stor grad kan trikse med tall. Eiendomsdivisjonene går godt, mens hotellene med samme eier sliter.

En forklaring kan være kunstig høy leie. De hotellansatte blir taperne.

Fellesforbundets hotell-medlemmer er naturlig nok forbannet og varsler at de skal ta igjen det tapte i de sentrale forhandlingene i lønnsoppgjøret våren 2020.

Til våren blir det ventelig andre boller i det sentrale lønnsoppgjøret. Det hører med til historien at det er streikerett ved de sentrale lønnsoppgjørene.