OSLO: Ola Elvestuen sier han har gått til valg på å prøve å få til ny Politihøgskole i Groruddalen.

Skremmende dårlig

I motsetning til situasjonen i de aller fleste europeiske land, går utslippet av klimagasser i Norge opp og ikke ned.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i fjor ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i Norge enn året før. Det er særlig utslippene fra trafikken på sjøen, på land og i lufta som øker sterkt. SSB forklarer oppgangen blant annet med en mindre andel biodrivstoff og mer forbruk av fossilt drivstoff.

Tallene fra SSB er skremmende. De forteller at vi ikke er i nærheten av å nå målet om 45 prosent utslippskutt innen 2030. Norsk klimapolitikk har så langt vært mislykket. Vi har teknologien som skal til for å stanse utslippene. Det som trengs er politisk mot og handlekraftige politikere.

Regjeringen Solberg har sviktet. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) gjør sikkert så godt han kan. Det er bare ikke godt nok. Det Venstre har fått til av fornuftige miljøtiltak, oppveies av det Frp har fått gjennomslag for på bil- og veifronten og ikke minst på oljeområdet. Så lenge olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) får ture fram som han vil med nye tilbud om leteområder til oljeselskapene, blir det ikke mulig å nå klimamålet. Utslippene fra olje- og gassutvinningen har riktig nok gått litt ned, men det trengs en kraftig brems på oljevirksomheten skal Norge komme i mål.

Vi har gitt opp den blå regjeringen, men vi har et lysegrønt håp når det gjelder opposisjonen. I går la Ap, Sp, SV og MDG fram forslag om en grønn næringspolitikk. Kjernen i forslaget er at staten skal bruke sine økonomiske muskler for å få fart på det grønne skiftet. Konkret foreslås det statlig kapital til å utvikle vindkraft til havs, karbonfangst og lagring. Staten skal også gå aktivt inn som eier i næringsvirksomhet der det er naturlig. Bruken av staten som pådriver for det grønne skiftet minner om Aps politikk i tidligere tider der staten tok et hovedansvar i industripolitikken.

Elefanten i rommet – oljevirksomheten – går partiene lett forbi. Det er ikke mulig å forene MDG som vil avvikle oljevirksomheten, med Ap som vil utvikle oljebransjen.