Skandalemarerittet

I morgen skal Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité etter planen levere innstilling om NAV-saken. Den rommer ikke bare norgeshistoriens mest omfattende trygdeskandale

Den setter samtlige statsmakter, Stortinget, regjeringen og domstolene i et svært dårlig lys. Også den «fjerde statsmakt», pressen, har kommet skjevt ut i denne saken.

Mediene klarte aldri å avsløre at folk var uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse.

Vi setter vår lit til at kontrollkomiteen tegner et usminket bilde av skandalen og gir svar på når det hele startet. Ikke minst må vi få en forklaring på hvordan det var mulig at skandalen fikk rulle og gå i mange år. Komiteen vil trolig dele seg når det gjelder å peke på den politiske hovedansvarlige.

Den borgerlige fraksjonen vil forsøke å pulverisere ansvaret ved å vise til at det er mange om skylda for skandalen. Det er for så vidt riktig. Men det er Solberg-regjeringen og spesielt tidligere arbeids -og sosialminister Anniken Hauglie (H), som har det politiske hovedansvaret. Vi går ut fra at den rødgrønne opposisjonen er enig med oss i det.

Hvis Hauglie hadde fått fortsette som statsråd, ville opposisjonen ha fremmet et mistillitsforslag mot henne. Det faller nå bort, men den sterke kritikken mot regjeringen og statsråden må opprettholdes fullt ut.

Aftenposten skrev fredag at trygdeskandalen kan bli enda villere.

Avisen viste til at tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård påstår at hele saken kanskje bare er noe tull. NAV har etter hans mening ikke praktisert trygdeforordningen feil. Det var riktig å dømme folk for trygdesvindel.

Han har kommet til denne konklusjonen etter å ha studert EØS-retten og praksis i flere EU-land. Tarjei Bekkedal, professor ved senter for Europarett, mener at Utgård har gode poenger som ikke kan feies vekk. Han kritiserer regjeringen for at den gikk så hardt ut og fastslo at det var en trygdeskandale og at domstolene tok feil.

Hvis de to juristene har rett i sine antakelser, må kontrollkomiteen skrote sin innstilling og starte behandlingen av en ny skandale.