Sats mer på hydrogen

Regjeringens hydrogenstrategi er for lite konkret.

EU varsler en storsatsing på hydrogen. EU-kommisjonen vil investere tungt i fornybart hydrogen. Samtidig skal fossil gass presses ut av markedet.

I dag utgjør hydrogen under to prosent av EUs samlede energiforbruk.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dette hydrogenet produseres i stor grad ved hjelp av fossil naturgass eller kull, noe som medfører årlige utslipp på mellom 70 og 100 millioner tonn CO2.

Men nå setter EU som mål at hydrogen skal utgjøre 24 prosent av verdens totale etterspørsel etter energi om 30 år. Problemet er at hydrogen er dyrt sammenlignet med mer forurensende alternativer.

Derfor må myndighetene prioritere prosjekter som kan bidra til å skape et marked for hydrogen, slik man gjorde for å løfte fram et marked for elbiler.

Les også: Planlegger verdensledende hydrogenanlegg

Den store fordelen med hydrogen er at energien frigjøres uten utslipp av CO2.

Det kommer bare vanndamp ut av eksosrøret eller skorsteinen. På den annen side kreves det energi for å lage hydrogen.

Her ligger utfordringene – og mulighetene. EU-kommisjonen vil satse på grønt hydrogen, produsert ved hjelp av fornybar elektrisk kraft. Ren elektrisitet er imidlertid en mangelvare.

Det er nettopp her norsk sokkel kommer inn som en alternativ løsning. Norsk gass kan brukes til å lage hydrogen. Da er det snakk om såkalt blått hydrogen, hvor forutsetningen er at CO2-gassen fanges og lagres dypt under Nordsjøens bunn.

På den måten kan Norge forsyne EU-landene og resten av verden med tilnærmet rent hydrogen.

Men da må norske myndigheter kjenne sin besøkelsestid. Regjeringens hydrogenstrategi er for lite konkret. Det må snarest gis klarsignal for en storstilt satsing.

Det må omfatte hydrogen så vel som å fange og lagre CO2. Norge må lede an og ha minst like høye ambisjoner som EU. Satsing på hydrogen er et godt klimatiltak. I tillegg åpner det seg et marked som både kan gi Norge eksportinntekter og skape arbeidsplasser i en framtidsrettet grønn næring.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.