Sanksjonene mot Russland

Det er viktig ikke å glemme hvorfor Norge har innført sanksjoner mot Russland.

Russerne har vært tydelige i opptakten til 75-årsjubileet for frigjøringen av Finnmark. I klare ordelag fra utenriksminister Lavrov i en kronikk i Aftenposten og i en pressemelding fra den russiske ambassaden i Oslo, har vår mektige nabo i øst gjort sin misnøye klar: Norges militære opptrapping er provoserende.

Den spiondømte Frode Bergs skjebne ble også aktivt satt i spill i forkant av frigjøringsmarkeringen. Dette er en tydelig markering av makt, men også dette trekket har satt den historiske anledningen i storpolitikkens skygge.

Det er da svært spesielt at fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) staket ut egen utenrikspolitikk under Nabolandkonferansen i Kirkenes. – Sanksjonenes tid er forbi og de bør oppheves nå, sa hun om sanksjonene som har negativ innvirkning på handelen lokalt i nord.

Kirkenes sin fargerike ordfører Rune Rafaelsen (Ap) er også opptatt av å bedre forholdene mellom landene, og gikk så langt at han kalte Kirkenes en «russisk by i Norge» i sin åpningstale under konferansen onsdag. Han sa også at folk i hans område «hver dag går inn i det russiske». Kontaktpunktene er mange, til tross for sanksjonene.

Russerne har mange venner i vårt nordligste fylke. Men det er en skarp kontrast mellom de lokale lederne i vårt sikkerhetspolitisk mest ømfintlige område og landets ledelse i Oslo, som opplever at de politiske relasjonene med Moskva er dårligere enn på svært lenge.

De lokale, milde stemmene i nord sår tvil om Norges linje, og om styrken og samholdet i det politiske Norge. Det er åpenbart uheldig.

Det er viktig ikke å glemme hvorfor Norge har innført sanksjoner mot Russland. I 2014 annekterte russerne Krim, og det pågår fortsatt kamphandlinger i det østlige Ukraina. Dette er en konflikt Russland har ansvaret for og som har kostet 13.000 mennesker livet.

Russland har brutt folkeretten, og det er særlig viktig for et lite land som Norge å ha en tydelig politikk som underbygger viktigheten av en regelstyrt verden.

Norge må snakke med én stemme i spørsmålet om sanksjoner. Vi må stå sammen med våre partnere i EU og USA. Ansvaret ligger hos Russland for å etterleve avtalene de har sluttet seg til om at krigen i Donbass skal opphøre. Når det skjer, kan en diskusjon om sanksjonene begynne. Ingenting er mer ønskelig enn at unntakstilstanden opphører og at alles forhold til Russland kan normaliseres. Det er veien mot avspenning.