Ryddig av Støre

Den berømte fjæra hadde blitt til fem høns.

Ap-leder Jonas Gahr Støre setter den store kapitalformuen sin i banken.

På den måten forsikrer Støre seg mot at hans plasseringer av formuen blir et tema i den neste valgkampen. Det var nemlig tilfellet både i 2017 og 2019. Det dreier seg om en arv fra Støres bestefar som eide og drev ovnsfabrikken Jøtul.

Formuen er nå på 75 millioner kroner.

– For å unngå omtale av interessekonflikter, så har jeg bestemt at jeg setter pengene i banken, sier Jonas Gahr Støre nå. Selv mener Støre at han i siste valgkamp ga greie svar på plasseringen av formuen, men det tok tid og oppmerksomhet bort fra det han er valgt til – nemlig å drive politikk.

Ap-medlemmene visste at de fikk en rik partileder da Støre i 2014 tok over etter Jens Stoltenberg. Det avgjørende var imidlertid at Støre sto på trygg sosialdemokratisk grunn politisk.

Det har ettertiden vist at han gjør. Men Ap har ikke fått uttelling blant velgerne, snarere tvert om.

I 2017 vakte det stor oppmerksomhet at Støre hadde satt pengene sine i et irsk equity-fond. Han valgte da å hente pengene hjem og via DNB plassere dem i fond. To år senere gikk NRK dette fondet etter i sømmene og fant til slutt en «omstridt» plassering i et privat helseforetak.

Så viste det seg at det her bare dreide seg om skarve 170 kroner. Den berømte fjæra hadde blitt til fem høns.

På denne bakgrunn har Støre kommet til at det beste er å skille ut barnas arv og så plassere sin del av formuen i banken, fordelt på DNB og Den danske bank.

En mer aktiv forvaltning gir mulighet for en større avkastning enn bankrente. Men det er en pris Støre er villig til å betale.

Ap-lederen må ta av formuen, betale utbytteskatt for så å kunne betale sin formuesskatt med glede. Slik er systemet som både Kong Salomo og Jørgen hattemaker må innrette seg etter. Det er fornuftig av Støre å rydde all tvil til side. For politikere er det særs viktig at liv og lære henger sammen. Det handler om å bygge tillit.