Røkkes skatteglede

Det virker å ha gått sport i å ikke bidra.

Hele Norges milliardær Kjell Inge Røkke markerte seg igjen da skattelistene ble lagt fram mandag. Han glimret med sitt fravær fra inntektstoppen.

I 13 år på rad har Røkke hatt null i inntekt og derfor betalt null i inntektsskatt. Null til fellesskapet.

Hvert år siden 2006 har Røkke hatt en smultring i protokollen. Kjell Inge Røkke er Norges rikeste mann.

Det er Finansavisen som har tatt for seg Røkkes skattevilje. Og avisen siterer multimilliardæren på hans utsagn fra 2008, om at «Jeg betaler min skatt med glede».

Gleden kan ikke være voldsom.

Les også: Disse hadde størst skattbar formue i Norge i 2018

Avisen har spekulert i hvordan det kan være mulig ikke å ha hatt inntekt siden 2005. Skatteadvokater sier til avisen at mest sannsynlig tok milliardæren ut enorme utbytter fra sine selskaper før innføringen av utbytteskatt i 2006. Mange andre gjorde det samme, men for Røkke virker det å ha gått sport i å ikke bidra til fellesskapet med mer enn han tvinges til gjennom formuesskatten.

Røkke betaler riktignok mye i nettopp formuesskatt. Med 158 millioner i innbetalt skatt er han likevel landets nest største skattyter, det skal han ha.

Men milliardæren driver med avansert skatteplanlegging. Null i inntekt er det for øvrig bare én av de andre 30 på lista over landets rikeste som får til, Øystein Stray Spetalen.

Det er egentlig grotesk at man kan vri seg unna inntektsskatt. Det viser hvor viktig det er for den allmenne skattemoral og for fordelingen i samfunnet at formuesskatten består.

Les også: Iversen anker Røkke-dommen 

Hvis ikke hadde landets aller rikeste mann med en ligningsformue på over 18 milliarder, betalt null i skatt. Vi andre betaler i snitt rundt 40 prosent av lønna i skatt.

Tilliten i Norge er stor. Til hverandre, til samfunnet. Denne tilliten gir de aller beste forutsetninger for å drive næringsvirksomhet i dette landet.

Tilliten nyter Røkke godt av, men han er altså ikke villig til å bidra til den. At vår fremste kapitalist står oppført med null i inntekt og null i inntektsskatt, er en prinsipiell provokasjon.