Rødgrønn by

En fersk Oslo-måling som nettstedet VårtOslo står bak, viser en oppsiktsvekkende sterk oppslutning om byrådspartiene.

Målingen gir Raymond Johansens byråd flertall i bystyret med 35 av 59 representanter. Ap gjør det ikke bra. Partiet går tilbake 7,1 prosent sammenlignet med valget i 2015. Men fordi Høyre går like mye tilbake og Aps samarbeidspartier bykser fram, får byrådet et solid flertall.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har grunn til å se lyst på valgutsiktene. Partiet får 14,5 prosent. Fortsetter framgangen kan MDG fordoble valgresultatet fra 2015. Det er fortjent. MDG har stått hardt på for få gjennomført et grønt skifte i byen.

Det er åpenbart at Oslos befolkning setter pris på at det er blitt renere luft, mindre biltrafikk, bedre offentlig kommunikasjon, flere gangveier og sykkelstier.

MDG er ikke alene om omleggingen. Endringene hadde ikke skjedd uten sterk støtte fra byrådspartiene Ap og SV. Samlet gjør Ap, SV og MDG en meget god jobb for at Oslo skal være en svært miljøvennlig by.

Høyresiden er i fritt fall. Høyre er ned 7,4 prosentpoeng sammenlignet med forrige kommunevalg. Frp har heller ingen grunn til å se lyst på det. Målingen bekrefter at det ikke er noen nedre grense for Frps oppslutning i den byen der partiet ble født. Carl I. Hagens og Siv Jensens fylkesparti er nå på firetallet. Det har samme oppslutning som Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). FNB stjeler Frps bompengevelgere.

Mens regjeringspartiet Venstre fortsatt holder seg levende med 5,6 prosent, er regjeringspartiet KrF dødt i Oslo. Ved kommunevalget i 2015 fikk KrF 2,4 prosent. Denne målingen gir KrF 0,8 prosent. Det er ikke nok til representasjon i bystyret. Målingen bekrefter tendensen i de nasjonale målingene om at KrF er blitt et parti for en del av Sør-Vestlandet. KrF forduftet som et viktig nasjonalt parti da det gikk i regjering med Frp.