Rød valgallianse

Landet trenger et tydelig rødgrønt prosjekt.

Det er bevegelser til venstre for Arbeiderpartiet. I forrige uke lanserte sentrale LO-tillitsvalgte et opprop i Klassekampen der de tar til orde for handlekraft i industri- og klimapolitikken. Middelet for å oppnå det, er et valgsamarbeid mellom SV og Rødt, mener de tillitsvalgte.

Denne uka følger Manifest-leder Magnus Marsdal opp i samme avis. Han mener en slik rød valgallianse vil sørge for at partiene til venstre for Ap får flere mandater på Stortinget, ikke minst fordi Rødt ikke lenger trenger å frykte sperregrensa og at 100.000 stemmer ikke får betydning.

En felles valgliste vil gi Rødt og SV minst ett fellesmandat fra fylker som Nordland, Rogaland og Troms, der ingen av partiene når opp hver for seg.

Det er ikke snakk om å slå sammen de to partiene. Alle som har en viss kjennskap til norsk venstreside vil vite at det ikke ville være mulig, det er ikke mange som er bedre til å lage splittelser mellom rene og ranke og enda renere og rankere enn disse grupperingene.

Det valgtaktiske samarbeidet skal bestå av at partiene stiller felles liste i hele landet, men består som egne partier, med egne program.

De tillitsvalgte ønsker å skape en plattform der fagbevegelsen kan framstå som en pådriver for ny kurs i industri- og klimapolitikken.

Marsdal argumenterer med at en truende klimakrise, sosialdemokratiets fall og framveksten av Listhauger og Trumper krever at venstresida leder an.

Signalene fra partiene selv er negative. Vi sier oss enige med SVs Torgeir Knag Fylkesnes, som i Klassekampen står på den linja SV allerede har lansert: En rødgrønn allianse.

Vi skjønner at tanken på en samlet ytre venstreside med opptil 15 prosent oppslutning, er besnærende for Manifest-lederen, men tror en slik linje vil være skadelig for den brede, rødgrønne alliansen.

Norge trenger ikke en samling ytterst til venstre nå, mellom et parti som vil inn i regjering og et som vil stå på utsiden. Landet trenger et tydelig rødgrønt prosjekt etter det som tegner til å bli åtte år med borgerlig styring. Vi håper de rødgrønne politikerne heller bruker tida på å samle det rødgrønne laget enn på samarbeid mot venstre.