Renholdere ofres

Konkurranseutsetting er blitt alfa og omega.

Det manglet ikke på advarsler mot Solberg-regjeringens privatiseringsangrep på landets jernbanesystem. Ikke minst fra denne avisen. Alt var ikke bare fryd og gammen da NSB hadde jernbanemonopol.

NSB ble ofte kritisert for at toget ikke alltid var i rute. Men i det store og hele gikk Jernbane-Norge på skinner.

Det statlig eide NSB var en solid garantist for kvalitet og trygghet for det togreisende publikum. Arbeidsvilkårene for de togansatte, enten de var konduktører, lokomotivførere eller renholdere, var gjennomgående gode.

LO-forbundene Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund tok vare på sine medlemmer på en skikkelig måte.

Da samferdselsministrene fra Frp tok over styringa, ble samfunnshensynet erstattet av et kapitalistisk profitthensyn.

Konkurranseutsetting er blitt alfa og omega. Høyresidens påstand om at konkurransen fra utenlandske selskaper vil senke billettprisene og samtidig øke kvaliteten på reisene, er en feil slutning.

Det som er sikkert, er at lave priser svekker kvaliteten og gjør arbeidsvilkårene dårligere for dem som jobber på toget.

Den eneste grunnen til at NSB, nå Vy, tapte i konkurransen med et britisk togselskap, for øvrig etter en tvilsom anbudsprosess, var at britene opererte med en useriøs økonomisk anbudsramme.

Det var også penger som slo ut Vy i anbudskonkurransen med det svenske SJ. Grunnen til at Vy vant den tredje og foreløpig siste anbudskonkurransen, var at selskapet presset prisen på anbudet ned til et nivå som i verste fall kan vise seg å bli ulønnsomt.

Presset på kostnadene for å vinne en anbudskonkurranse har også rammet NSB Trafikkservice.

Som Dagsavisen skrev om i går, har Trafikkservice sagt opp ansatte i Bodø og Trondheim som vasker togene på Dovrebanen og Nordlandsbanen, som fra sommeren av skal trafikkeres av det svenske SJ.

Oppsigelsene kom før det er klart hvilket selskap det er som vinner renholdsanbudet. Trafikkservice sparer en månedslønn per ansatt ved å si opp folkene allerede nå. Renholderne ofres på profittens alter.