PST tar selvkritikk

Det er etter dette grunn til å spørre om PST har hatt tilstrekkelig fokus på det høyreekstreme miljøet.

Det er ikke ofte at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tar offentlig selvkritikk. Seksjonsleder Arne Christian Haugstøyl gjorde nettopp det under pressekonferansen mandag. Han skulle gjerne ha sett at politiet hadde forfulgt tipset de fikk for et år siden om den terrorsiktede Philip Manshaus. Det ble gjort flere undersøkelser om ham. Politiets vurdering var at det ikke var grunnlag for å gå videre med saken.

Politiet får sikkert mange tips fra publikum om personer som oppfører seg merkelig, og som kan mistenkes for å kunne begå en ulovlig handling. Det må tungtveiende grunner til før politiet griper inn. Ingen skal kunne risikere å bli tatt inn til politiavhør på løse antakelser.

Når det gjelder forhold som angår rikets sikkerhet, bør lista legges noe lavere. Lærdommen etter 22. juli er at det fins nordmenn med høyreekstreme holdninger som er i stand til å begå de mest groteske terrorhandlinger.

Vi tror det skal mye til før publikum henvender seg til PST med sin mistanke om at noen planlegger en terrorhandling hvis de ikke har en god grunn til å anta det. Politiet bør være glad for å få slike tips og de må undersøkes grundig. Mange vil kvie seg for å henvende seg til PST med sin bekymring og mistanke, hvis oppfatningen er at PST tar lett på dette.

PST burde ha tatt en samtale med Manshaus og sjekket mannen og hans bakgrunn mer grundig. Da ville politiet ha funnet ut at han hadde vært medlem av en skyteklubb siden våren 2018, og at han dermed hadde tilgang til våpen. Det hadde vært grunnlag godt nok for PST til å gå videre med saken.

Det er grunn til å spørre om PST har hatt tilstrekkelig fokus på det høyreekstreme miljøet. I sin trusselvurdering for 2019 skrev PST at «det er lite sannsynlig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019, ettersom de fremdeles fokuserer på radikalisering og organisasjonsbygging». Også det var en feilvurdering. Vi går ut fra at PST for framtida høyner beredskapen mot faren for terrorangrep fra fanatiske høyreekstreme nordmenn.