Politikk og praksis

Denne saken burde aldri havnet i retten i utgangspunktet.

Avisa Klassekampen har de siste dagene brettet ut oppsiktsvekkende rettslig strid med Oslo kommune som en av partene. Gjennom to rettsinstanser har kommunen kjempet for å nekte en barnehageansatt fast jobb. Kvinnen det er snakk om fikk i 2014 en fast stilling på 30 prosent i en kommunal barnehage i Alna. Da hun ønsket mer arbeid fikk hun beskjed fra arbeidsgiver, altså kommunen, om at hun kunne få det gjennom et bemanningsbyrå. I tillegg til sine 30 prosent ble hun av leid inn 50 prosent av barnehagen gjennom bemanningsbyrået.

Kommunen har tapt i begge runder, Borgarting lagmannsrett ga kvinnen medhold på alle punkter. Kommunen må gi henne en åtti prosent stilling. Vel og bra, men denne saken burde aldri havnet i retten i utgangspunktet. Det absurde er at dette skjer i en kommune med en politisk ledelse som har lovet satsing på heltidskultur og faste stillinger. Dette gapet mellom egen politikk og praksis påpekes også av lagmannsretten, som tilføyer at «bruken av innleie (…) heller ikke synes å harmonere med en politisk målsetning om ’flere i heltidsarbeid’ som kommer til uttrykk i byrådets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan for 2019-2022».

Som om dette ikke var nok kunne Klassekampen i går fortelle at kommunen tok denne rettsstriden uten at det rødgrønne byrådet var informert. Ifølge både byråd og byrådsavdeling skal begge runder ha blitt kjørt uten at ansvarlig byråd Tone Tellevik Dahl fikk beskjed. Heller ikke byrådsleder Raymond Johansen var informert.

Den politiske ledelsen skal altså ha blitt holdt utenfor da kommunen anket. Det er smått utrolig. Til avisa omtaler byrådslederen det som uakseptabelt at de ikke er blitt informert om striden av byråkratiet, og beklager hele saken. Det er på sin plass. Neste steg må være å redegjøre for hva i all verden som har skjedd i denne saken.