Pjusk helsesektor

Helse- og omsorgssektoren blir stemoderlig behandlet i statsbudsjettet for 2020.

Det blir riktignok bevilget mer penger, men ikke nok – hevder de ansattes organisasjoner. De som har helseskoa på, vet hvor den trykker. Sykepleierforbundet mener de statlige sykehusene må få enda mer penger. I tillegg må kommunenes frie inntekter økes.

Helseminister Bent Høie (H) forsvarer seg med at 2020-budsjettet kommer etter flere år med god vekst. Regjeringen har gjennom sju budsjetter sørget for en vekst i pasientbehandlingen på 15,5 prosent.

Det er fem prosentpoeng bedre enn den rødgrønne regjeringen klarte på åtte år. Angrep synes å være det beste forsvar.

Dette er mager trøst for pasientene. Men rett skal være rett: Det står 60.000 færre i helsekø, og gjennomsnittlig ventetid har gått ned med 16 dager. Regjeringen skal også ha ros for at det investeres i nasjonale elektroniske løsninger som gir et mer sømløst system for helsedata.

På den annen side rammes også sykehusene av regjeringens ostehøvelkutt som følge av reformen for avbyråkratisering og effektivisering.

Det er heller ikke satt inn effektive tiltak for å løse sykepleiermangelen. Og regjeringen tar ikke godt nok tak i det faktum at altfor mange ansatte i helsesektoren jobber ufrivillig deltid. Problemet er riktignok størst i kommunene, men også staten har her en jobb å gjøre.

Helse og omsorg i kommunene kommer i en økonomisk skvis når andre kommunale sektorer stikker av med en større del av kaka som følge av øremerkede tilskudd og bemanningsnormer.

Det er positivt at regjeringen setter av 3,6 milliarder kroner til å bygge 2.000 nye plasser ved sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Men den kunne spart seg å utvide forsøksordningen med statlig finansiert eldreomsorg. Dette er et mislykket prestisjeprosjekt som bare har til hensikt å tilfredsstille Frp.

På toppen av dette skyver regjeringen i stor grad fastlegekrisen foran seg. Legeforeningen etterlyser en opptrappingsplan i milliardklassen. Fastlegene må fritas for en del oppgaver for å kunne konsentrere seg om primæroppgavene. Regjeringen må innse at det i tillegg vil koste å løse fastlegekrisen.