Pensjon fra første krone

Onsdag morgen gikk nær 500 ansatte ved norske sykehus ut i streik.

Kravet deres er svært enkelt: Alle ansatte ved sykehusene, også ansatte med en stilling på under 20 prosent, skal ha rett på pensjon fra første krone. Flere tusen ansatte ved sykehusene jobber i dag mindre enn 20 prosent, og disse har ikke pensjonsopptjening i dag. Denne uretten vil de streikende ha en slutt på. Det er et krav vi støtter fullt ut.

De streikende selv viser til at alle ansatte i kommunesektoren helt siden 2013 har vært sikret pensjonsopptjening fra første krone. Det er svært forståelig at det oppleves som blodig urettferdig at de som ansatte i staten ikke skal ha samme rettighet. Det er ingen gode grunner til at det ikke skal bli ryddet opp i denne uretten.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har svart nei til kravet. De viser til at grensa er satt til 20 prosent for alle ansatte i staten. «Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene», sier administrerende direktør i Helse vest RHF og leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen. Som ansvarlige arbeidsgivere ville de ikke ha sagt nei til kravet om pensjon fra første krone, de burde ha bidratt til at dette ble en rettighet for alle ansatte.

Vi vet svært mye om hvem som rammes av dagens ordning. Det rammer lavtlønte. Folk med lave stillingsbrøker. Folk som gjerne har en svak tilknytning til arbeidslivet. Flertallet av dem er kvinner. Rundt halvparten av dem under 35 år. De streikende som står opp mot sykehusdirektørene går nå i front for et svært viktig rettighetskrav.

Fagbevegelsen har i en årrekke kjempet for at alle arbeidstakere skal ha rett på pensjon fra første krone. Med dagens system er det de som tjener mest som får mest pensjon. De som tjener minst taper. Slik bidrar systemet til å sementere økonomiske forskjeller ytterligere. Forskjeller videreføres fra arbeidslivet og inn i alderdommen. Det må ta slutt.