Pelsen av

Etter flere år med debatt om norsk pelsdyrnæring ble det torsdag kveld klart at næringen nå skal avvikles.

Etter en flere timer langt debatt på Stortinget, stemte et klart flertall av representantene for en styrt avvikling innen 1. februar 2025.

Det var på høy tid. Det er ingen som ville ha vært tjent med en ytterligere seigpining i denne saken. Denne bransjen har lenge levd på overtid. Det er bred støtte i befolkningen for et slikt forbud, og det er ingen veldig gode argumenter for at dette er en viktig næring for Norge. Det er derimot flere argumenter for avvikling, ikke minst hensynet til dyrevelferden.

Selv om vi støtter avviklingen av pelsdyrnæringen har vi stor forståelse for at dette oppleves som et slag for de som har gjort pelsdyr til levevei. Denne avviklingen vil dessuten få store økonomiske konsekvenser for dem som nå må avvikle sin virksomhet. Det er derfor helt nødvendig å sikre disse en god kompensasjon, slik at de får et godt grunnlag for å kunne gå over til andre næringer. Det regjeringen har levert er ikke godt nok.

Senterpartiets Geir Pollestad har kalt det «dypt tragisk». I merknadene fra næringskomiteen kaller han avviklingen «ren symbolpolitikk» og argumenterer for at et forbud i Norge bare vil flytte produksjonen over til land med dårligere dyrevelferd. Det er et svakt argument mot avvikling. At andre land har et svakere regelverk enn oss er ikke godt nok som begrunnelse for å fortsette å holde pelsdyr innesperret i bur.

Samtidig er det en påminning om at gårsdagens vedtak bør følges opp. SV har i komiteen tatt til orde for at det bør utredes hvordan et forbud mot import av pels kan innføres etter forbudet mot selve produksjonen i Norge. Det vil være en logisk og fornuftig oppfølging av torsdagens vedtak i Stortinget.