Over og ut med lokalvalg

Lokalvalget vil drukne i stortingsvalget.

KrFs programkomité går inn for å holde lokale, regionale og nasjonale valg samlet hvert fjerde år. Tanken er antakelig den beste. KrF tror det kan øke valgdeltakelsen og gjøre kommunevalget mer interessant for innbyggerne. Resultatet vil etter vår mening bli det verste.

Lokalvalget vil drukne i stortingsvalget.

Kommentar: «Hvem av foreldrene skal vi høre på? Raymond eller Bent?»

Valgdeltakelsen har alltid ligget vesentlig høyere ved stortingsvalg enn ved lokalvalg. Det er derfor god grunn til å tro at valgdeltakelsen ved lokalvalget vil øke ved en sammenslåing. Det er derimot ingen tvil om at de lokalpolitiske sakene vil drukne i valgkampen dersom de lokale sakene legges i samme sekk som de nasjonale spørsmålene.

Det er ikke så mange som vil interessere seg for spørsmålet om hvem som skal styre Oslo, når hovedsaken i valgkampen er hvilken regjering og statsminister landet skal ha.

Raymond Johansen er interessant, men mediene vil interessere seg mer for Jonas Gahr Støre og Erna Solberg.

Les også: Kaller inn til hastemøte: – Nå er det Oslo som må ta ansvar

De store og avgjørende spørsmålene innen klimapolitikken, innvandring og skattepolitikken avgjøres i Stortinget og ikke i kommunestyrene. Velgerne er klar over det.

Derfor vil de være mest opptatt av hvem som skal velges til Stortinget. En sammenslåing av valgene vil gjøre lokalvalget til en bisak for velgerne. Slik sett vil sammenslåingen være et angrep på det lokale selvstyret, som er en sentral del av grunnpilaren i vårt folkestyre.

Partienes kanskje viktigste oppgave er er å arrangere valg hvert annet år. Det har de klart godt i alle år tidligere. Det hadde vært en fallitterklæring om de sa fra seg den jobben.

Les også: Munnbind splitter: – Jeg er rasende. Vi tok fly fra Tromsø, og da måtte jeg ha svineriet på meg

Høy valgdeltakelse og politisk engasjement i befolkningen er avgjørende for demokratiet.

Valgene hvert annet år øker befolkningens politiske interesse og engasjement. Hvis alt blir slått sammen til en politisk «happening» hvert fjerde år, vil interessen for de nære lokale spørsmålene forsvinne. Det er ikke vårt demokrati tjent med.