Opprørspoliti

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum varsler politiopprør når Stortinget igjen samles i høst. Der vil han søke å reversere deler av den omstridte politireformen.

Det er overfor Klassekampen at partilederen lanserer sin plan. Når politikerne skal behandle politimeldinga, ønsker Vedum å tilbakeføre flere oppgaver til lokalt politi, opprette nye politistasjoner der det i dag er tomrom og sørge for at responstida går ned.

Det er den kraftige sentraliseringen av politiets ressurser han vil til livs.

Politireformen har vært en av høyreregjeringens mest prestisjefulle prosjekter. Og det foreligger en lang rekke utredninger og evalueringer av den. Alt er ikke mørkt, men det virker åpenbart at reformen har svekket publikums nærhet til politiet og gjennom dette tilliten til samfunnets voldsmonopol.

Det er et gedigent samfunnsproblem når folk i nød ikke får tak i politiet, slik det har vært tallrike eksempler på både i by og land, eller de opplever å bli avvist, at politiet ikke har tid. Vi støtter alle forsøk på å skape bedre balanse mellom sentraliserte fagfunksjoner og polititjenester nær folk.

Det er en grunnleggende svakhet ved politiets hamskifte at det ikke har tillit blant politifolk sjøl.

De som har opplevd reformen på kroppen i møte med menneskene de skal tjene, har uttrykt stor skepsis. Også Riksadvokaten, landets øverste påtalemyndighet, er langt fra fornøyd med saksbehandlingstid og oppklaringsprosent i kjølvannet av omstillingen.

Vi tror på politi nær folk, som del av bydel eller bygd. Bare slik vil det kunne skapes reell tillit.

Vi har stor tro på forebyggende politiarbeid, og dette krever en høy grad av tilstedeværelse. Politiet i Norge må aldri bli en militarisert oppklaringspatrulje som rykker inn for å rydde opp. Vi vil at politiet skal være mer aktive i den andre enden av dette spekteret.

Arbeiderpartiet sa ja til politireformen i 2015, men har trukket sin støtte til den. Med dagens mandatfordeling på Stortinget må de rødgrønne ha hjelp av Fremskrittspartiet for å endre kurs.

Noen bistand derfra virker dessverre usannsynlig. Til det er eierskapet til en skakkjørt reform for stort.