Nye takter i arbeidslivet

Nordmenn er blitt mer bekymret for å miste jobben.

Situasjonen på arbeidsmarkedet er tøffere enn den var under finanskrisen i 2008 og etter oljeprisfallet i 2014. Denne bekymringen kommer klart fram i det årlige arbeidslivsbarometeret til arbeidstakerorganisasjonen YS.

Koronapandemien er naturlig nok årsaken, og uroen som avdekkes er derfor ikke overraskende.

Les også: Nedslående beskjed fra kulturminister Raja til idretten

Arbeidslivsforsker Arild Steen tror at bruk av hjemmekontor kommer til å bli mer utbredt, men poengterer at dette bare er aktuelt for 40 prosent av arbeidsstokken. Hjemmekontor under koronakrisen har tvunget mange arbeidstakere til å ta i bruk nye digitale verktøy for kommunikasjon.

Men hjemmekontor har også negative sider. Det utfordrer blant annet det kollegiale samholdet og den effektive samtalen på jobb. Fagbevegelsens rolle blir også lett truet når mange jobber hver på sin tue.

Vi har fått et nytt syn på viktigheten av smittevern.

Fokuset på helse, miljø og sikkerhet vil komme til å dreie seg mer over på et overordnet samfunnsmessig plan i stedet for å være konsentrert på den individuelles sikkerhet. Forskeren tror også at flere vil søke seg over til offentlig sektor, siden det for mange føles tryggest. Det vil være en fallitterklæring dersom privat næringsliv ikke føles trygt nok å søke seg til for kommende generasjoner.

Vi trenger flere solide bedrifter som skaper verdier for det norske samfunnet. Dette blir enda mer nødvendig etter hvert som oljeaktiviteten avtar og grønn energi tar over.

Behovet for kompetanse i arbeidslivet vil øke, spesielt når det gjelder digitale ferdigheter.

Arbeidslivsbarometeret til YS forteller oss at forståelsen for fagbevegelsens rolle har styrket seg de siste årene, og enda mer under koronakrisen. Det er et positivt tegn som arbeidslivets parter og ikke minst politikerne bør merke seg. En høy grad av organisering, både blant arbeidstakerne og hos arbeidsgiverne, er en avgjørende forutsetning for at den norske samfunnsmodellen skal virke.