NRKs folkeopplysning

NRK har mest sannsynlig bidratt til større innsikt hos elevene på Lillestrøm.

Ordbruken var nesten uten sidestykke da det onsdag ble klart at NRK i forbindelse med utviklingen av programmet «Folkeopplysning» hadde manipulert et skolevalg på Lillestrøm. «Det nærmer seg en skandale», sa valgforsker Bernt Aardal til VG.

Kommunalminister, og ansvarlig for gjennomføring av valg, Monica Mæland (H) la lite imellom da hun kalte NRKs manøver «fullstendig uakseptabelt». Og la til «oppgitt, overrasket og veldig skuffet» i en svært maternalistisk kommentar. Selv Erna Solberg var tydelig på at hun slett ikke ville ha noe av det.

Gjennom et halvt år har NRK i samarbeid med skoleledelsen ved Lillestrøm videregående hatt et stort journalistisk prosjekt gående med falsk valgomat, falske annonser, falske nettaviser og kontoer på sosiale medier. Målet var å få ungdommen til å stemme Senterpartiet. Det overordnede målet har vært å belyse effekten av falske nyheter og verdien av kildekritikk. Programmet skal først vises på TV om noen måneder.

Det er selvsagt ikke uproblematisk, det NRK har gjort. Enkeltelever over 18 kan ha blitt fôret med falske nyheter som de igjen kan ha avlagt sin stemme på grunnlag av også i det reelle valget. Disse forhåndsstemmene er sannsynligvis svært få, om noen. Men denne problemstillingen bør ha vært tenkt igjennom av NRK.

Etikken i å holde mange mennesker uvitende om at de blir manipulert og med i et eksperiment, er ikke ukomplisert. Men NRK har mest sannsynlig bidratt til større innsikt hos elevene i demokratiet og dets skjørhet enn den de får gjennom et ordinært skolevalg. Skolens rektor mener det. Mange av skolens elever mener det.

NRK skal prøve ut og teste nye måter å jobbe på. Det er et mediehus med store, offentlige ressurser. Det påligger NRK et særskilt ansvar for å tenke ukonvensjonelt og utradisjonelt. Det har de gjort her. Og vi lar tvilen komme NRK til gode i dette tilfellet. Med sitt prosjekt har de satt falske nyheter, manipulasjon og kildekritikk på dagsorden, og vil garantert gjøre det igjen når programmet kommer på TV. Dette komplekset hører med til vår tids aller største utfordringer. Derfor helliger målet i dette tilfellet middelet.