Norge i koalisjon

Dette er ikke tida for partipolitikk, sologang og opportunisme, men samarbeid og konstruktivitet.

Mandag morgen ble partiene på Stortinget enige om en pakke med økonomiske virkemidler som skal dempe krisa for vanlige folk. Regjeringen må følge opp.

Koronakrisa rammer nå alle sektorer, alle bransjer, alle mennesker. Industrien permitterer store antall og hjørnesteinsbedrifter som SAS ga søndag 10.000 ansatte i Norden beskjed om at det ikke var jobb til dem. 3000 av dem i Norge.

Små og mellomstore bedrifter svinner nå som dugg for solen. Norge vil bli en økonomisk branntomt.

Den økonomiske aktiviteten har bremset helt opp og børsen faller. Regjeringen har tatt gode grep for å sikre næringslivet. Dette er grunnleggende, og skjermer også arbeidsplasser. Men det var riktig nå også å presentere en politikk som skaper trygghet hos vanlige arbeidstakere.

Staten garanterer nå alle som blir permittert full lønn i 20 dager. Arbeidsgiverne må kun betale de første to dagene. Også selvstendig næringsdrivende og frilansere får midlertidige garantier for sin inntekt. Når skoler og barnehager er stengt, skaper dette en ekstraordinær omsorgssituasjon. Stortinget har nå vedtatt rausere rammer for at foreldre skal kunne være hjemme.

Regjeringen vedtok søndag en krisepakke for næringslivet på 100 milliarder. Pakka for arbeidsfolk blir også kostbar. Det betyr at koronaregninga for staten blir stor, og at presset på et allerede tungt belastet Nav blir formidabelt. Men dette er helt riktig medisin. Staten er folket og fellesskapet. Norge tar ansvar for alle. Solidariteten tar vi over skatteseddelen.

I denne krisetida for landet er det godt at vi ikke har en flertallsregjering. Det betyr at Stortinget ikke bare formelt er involvert, men faktisk er med og styrer. Det gir regjeringens vedtak og landets politikk større legitimitet.

Landet styres nå nærmest som en koalisjon. Dette er ikke tida for partipolitikk, sologang og opportunisme, men samarbeid og konstruktivitet.