Neste sommer

Vi må arbeide aktivt og systematisk for å hindre at destruktivt, dehumaniserende tankegods får grobunn i samfunnet vårt.

I går mintes Norge ofrene for terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. 77 mennesker mistet livet som følge av konspirasjonstenkning og hatefull ideologi. Ugjerningene var et angrep mot det norske mangfoldet, mot friheten og demokratiet. Et angrep mot samfunnets kjerneverdier.

Men det var også, helt konkret, et angrep mot Arbeiderpartiet generelt og AUF spesielt. Minnet om 22. juli er smertefullt i seg selv, på grunn av tragediens omfang og ondskapen som lå bak, men for mange er det nok ekstra tungt å bære at terroristen så målrettet gikk inn for å drepe ungdom og unge voksne. Det var et angrep mot framtida.

AUF vil derfor alltid ha en helt særegen posisjon i det nasjonale minnearbeidet. Det handler om å minnes og hedre de døde, men også om å vedlikeholde og styrke vår kollektive bevissthet om hva som hendte den dagen, og hvorfor. Vi må arbeide aktivt og systematisk for å hindre at destruktivt, dehumaniserende tankegods får grobunn i samfunnet vårt. Det er et arbeid som må gjøres hver dag.

Utøya har vært særdeles sentral for AUF helt siden 1950-tallet. Generasjoner av ledere har fått sitt politiske grunnsyn formet på leirstedet. Men for ni år siden ble mange av dem som skulle utgjort den neste generasjonen brutalt revet bort. Siden har det derfor vært viktig å ta øya tilbake, å vise at samholdet og verdiene i organisasjonen er sterkere enn terroristens hat.

Dagens AUF-leder Ine Libak ble selv skutt fire ganger under angrepet. Overfor VG påpeker hun at en dag vil ikke hun eller andre tidsvitner være på Utøya lenger. «Da må vi ha noen andre synlige spor som ungdommer om 50 eller 100 år kan komme og se for å fortsette å fortelle den historien», sier Libak. Det er et viktig poeng.

Et minnested ved Utøya-kaia har vært planlagt siden 2011. Men prosjektet har vekket sterk motstand lokalt. Planlagt byggestart i juni ble utsatt fordi en gruppe naboer har klaget saken inn for Ringerike tingrett. Statsbygg sier likevel at de er klare til å begynne arbeidet i august.

Årets 22. juli-markering ble annerledes enn vanlig. På grunn av smittevernregler knyttet til koronaviruset kunne ikke AUF-erne samles på Utøya. De fortjener at minnestedet ved kaia står klart når de vender tilbake neste sommer.