Nesestyver til Kina

Telia Norge takket i forrige uke nei til den kinesiske giganten Huawei når selskapet nå skal bygge nytt 5G-nettverk i Norge.

Det er en beslutning som vil kunne koste Norge dyrt. Det er likevel rett beslutning.

Norske sikkerhetsmyndigheter har tidligere advart mot Kina og Russland, og PST frarådet så sent som i februar konkret mot å gi Huawei, som antas å ha tette bånd til kinesiske myndigheter, kontrakter på sensitiv norsk infrastruktur. Amerikanske myndigheter hevder også at Huawei utgjør en sikkerhetsrisiko, men president Trump lettet torsdag på sanksjonene mot selskapet.

Dagen etter Telias offentliggjøring av avgjørelsen, la Europakommisjonen fram en samordnet risikovurdering knyttet til 5G-sikkerhet. Denne nye teknologien vil bety en revolusjon for brukerne, men vil samtidig øke eksponeringen og risikoen for angrep og lammelser av nettverk.

Et moderne samfunn kan settes helt ut av spill hvis datatrafikken stoppes. Kommisjonen advarer nettopp mot selskaper under statlig påvirkning og oppfordrer teleoperatører til ikke å anskaffe utstyr fra leverandører utenfor EU. Huawei nevnes ikke med navn, men adressaten er ikke til å ta feil av.

Det er blitt spekulert i at norske myndigheter har påvirket Telias avgjørelse. Men i forrige måned uttalte digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) seg positiv til at Huawei kunne stå som leverandør av nytt norsk 5G-nett. Det er andre signaler enn de som kom fra Justisdepartementet i vinter.

Nå har regjeringen offisielt ingen betenkeligheter med det EU, USA og PST advarer mot. Det er oppsiktsvekkende. Å støte kineserne er det siste de vil.

Regjeringen frykter mest sannsynlig handelsrepresalier fra Kina og igjen ha en dårlig linje til Beijing. Dette vil kunne ramme norsk eksportindustri.

Det vil være svært lite gunstig for lakseeksporten til Kina som er spådd en trettendobling de neste seks årene. Men med noe så sentralt som landets framtidige digitale hovedpulspåre, kan man ikke ta noen sjanser.