NATO og Trump

Når dagens 29 medlemsland denne uka har vært samlet til toppmøte i London for å markere NATO-paktens første 70 år, er det større usikkerhet rundt organisasjonen enn det kanskje noen gang har vært.

Det har gått 71 år siden Einar Gerhardsen holdt sin berømte Kråkerøy-tale. Den norske statsministeren valgte side i de iskalde etterdønningene av andre verdenskrig.

Året etter ble Norge ett av de første medlemslandene i NATO. Et klart brudd med tradisjonell, norsk nøytralitetspolitikk. Til russernes overraskelse.

NATO har siden vært helt avgjørende for vårt lille lands sikkerhet. Vi og de mange andre små nasjonene som har funnet styrke i dette fellesskapet, skylder NATO-samarbeidet mye.

Når dagens 29 medlemsland denne uka har vært samlet til toppmøte i London for å markere NATO-paktens første 70 år, er det større usikkerhet rundt organisasjonen enn det kanskje noen gang har vært. Noe skyldes verdens beskaffenhet, mye skyldes Washington.

Russland og Kina er globale aktører som utfordrer status quo. Landene har skapt spenning med sine ambisjoner i møte med USA, som siden 1945 har vært verdens totalt dominerende kraft. Nå er det usikkerhet og mistillit som rår.

Svært mye av den internasjonale turbulensen skyldes den destruktive kraften som nå sitter i Det hvite hus. Donald Trumps uforsonlige og uforutsigbare karakter har hatt stor innflytelse på den internasjonale orden. Presidenten står ikke bak alle problemene, og mange internasjonale utviklingstrekk har lengre røtter enn Trump, men han har svekket troen på fornuft og dialog.

Trumps handelskrig med Kina påvirker alt, og har skapt en større fiende av Kina enn nødvendig. Hans aggressive krav til NATO-landene om å bidra mer til alliansens krigskasse, har satt i gang en ny global opprustning. Dette er aller mest gode nyheter for amerikansk våpenindustri.

USA er stadig verdens ledende nasjon. Valget neste høst er helt avgjørende viktig for verdens kurs. Fire nye år med Trump vil være en katastrofe for den globale mentaliteten. Et maktskifte i Washington vil derimot kunne gjenopprette troen på en verden med regler, dialog og balanse.