Motvind for vindmøller

Stortinget må finne ut om vindkraftutbyggingen lar seg realisere på en politisk akseptabel måte.

Skal verden styre unna klimakatastrofen, må fossile energikilder som kull, olje og gass erstattes med fornybar energi. Vann, vind og sol er utmerkede alternativer. Norge ligger i så måte godt an. Vi har fosser, hav og vind, men ikke så mye sol. Vannkraften har gjort oss selvforsynt med elektrisitet. Vi trenger derfor ikke å bygge ut særlig mer av den grunn. Men verden har et voldsomt behov for ren energi. Gjennom eksport kan Norge etter hvert etablere som Europas grønne batteri.

Elektrisitet fra vindmøller så lenge ut til å være en god idé. Forutsetningen for at det skal bli et vellykket prosjekt er at kommunene som skal huse vindmølleparkene, er villig til å gjøre det. I mange av de områdene som NVE har pekt på som gunstig for utbyggingen av vindkraft, kommer det nå sterke protester mot planene. Som Dagsavisen har vist i flere reportasjer i sommer, er engasjementet mot utbyggingen av vindmølleparker økende i hele landet.

Lokalsamfunnes bekymring for at de store vindmøllene vil føre til uakseptabelt mye støy for lokalbefolkningen og at de vil gjøre stor skade på naturmangfoldet, kan ikke feies vekk uten videre. Politikken for det grønne skiftet må ikke bli bremset av en opphisset debatt om vindmøllenes plass. Vi må akseptere at omleggingen til mer klimavennlig grønn politikk vil koste. Men fordelingen av kostnadene må være slik at befolkningen opplever det som rettferdig.

SV, Sp og MDG krever at Stortinget skal få behandle den nasjonale planen for vindkraft. Med tanke på sakens nasjonale viktighet og store energipolitiske betydning skulle det bare mangle at ikke Stortinget kobles inn. Regjeringen burde ha tenkt på det allerede i april da Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la fram sitt forslag til et nasjonalt rammeverk for vindkraftutbygging på land. 97 kommuner har areal innenfor de 13 områdene som er blinket ut. 17 kommuner har allerede svart. Alle ber om at områdene i deres kommune holdes utenfor planene. Vindmøllene kan allerede ha kjørt seg fast. Stortinget må finne ut om vindkraftutbyggingen lar seg realisere på en politisk akseptabel måte.