Milliarder mot korona

Fredag konstaterte Verdens helseorganisasjon (WHO) at Europa er episenteret for koronapandemien.

Ingen andre steder i verden øker antallet smittede så fort som hos oss. Viruset sprer seg nå eksplosjonsartet og myndighetene kommer halsende etter med etter hvert voldsomme og svært inngripende tiltak.

I løpet av de siste dagene er land etter land i Europa stengt ned. Millioner av europeere må bli hjemme på ubestemt tid. Samtidig kollapser økonomien.

Mange står i fare for at den jobben de nå nektes å møte opp på, er borte når dette er over. Situasjonen skaper stor usikkerhet og åpner for mange spørsmål: Hvor lenge vil det vare, hvordan vil viruset utvikle seg, hvor mange vil dø? Vi kan bare vente og se.

Men selv om mye virker uoversiktlig og skremmende nå, er det viktig å huske på at Norge og Europa trolig er blant dem som vil komme greiest ut av dette.

Krisetiltakene hos oss handler ikke bare om stengte skoler og grenser for å redde liv, men også om massive økonomiske krisepakker som skal redde arbeidsplassene og sparepengene.

Regjeringen lovte fredag å bruke 6,5 milliarder på økonomiske strakstiltak i Norge. Men den viktigste beskjeden var at det vil komme mer. Nesten like viktig er hva Europa gjør, vår viktigste handelspartner. Både Frankrike og EU lanserer økonomiske tiltak på noen hundretalls milliarder kroner.

Den tyske regjeringen har gitt full gass. Krisepakka Tyskland nå setter i verk, kan ikke sammenlignes med noe annet etter andre verdenskrig, sa økonomiminister Peter Altmaier.

Finanskrisen blir fislete mot dette. Tyskland skal bruke minst 5.000 milliarder norske kroner, men sier samtidig det ikke er noen øvre grense for hvor mye staten vil gi i lån til koronarammede bedrifter. Det er et viktig signal fra Europas økonomiske motor.

Det er grunn til å tro at de omfattende smitteverntiltakene som nå iverksettes, vil fungere. Å holde seg hjemme har vært effektivt der dette har fått virke en stund. Ingen vet hvor mye penger som trengs for å redde næringslivet, den erkjennelsen virker Europa å ha tatt inn over seg.