Med lov skal landet bygges

Det er det urovekkende å registrere at regjeringen setter bort lovarbeid til jurister utenfor statens rekker.

Regjeringen legger nå lovarbeid ut på anbud. Det reiser et prinsipielt spørsmål med politiske overtoner. Eivind Smith, som er professor i forvaltningsrett, karakteriserer det som spesielt.

Han poengterer at forberedelse av lovgivning er statens kjernevirksomhet.

Ap-nestleder Hadia Tajik mener det er ganske oppsiktsvekkende. Hun frykter at utenforliggende hensyn kan bli lagt vekt på i lovarbeidet.

Bakgrunnen er at Nærings- og fiskeridepartementet vil lage en ny lov som gjør det enklere og billigere å drive over 100.000 lag og foreninger her til lands. Men oppdraget med å lage et lovforslag, er lagt ut på anbud.

Ifølge departementet er det «ganske vanlig» i lovarbeid at departementene kjøper kompetanse fra juridiske miljøer. Det skjer ofte, som alternativ til å sette ned tunge utvalg for å utrede lovforslag.

Det nye i denne saken er tydeligvis at Næringsdepartementet utlyser et anbud.

Men politisk er det to interessante spørsmål som bør stilles: I hvor stor grad kjøper departementene inn juridisk kompetanse når det lages nye lover?

Hvorfor har ikke departementene god nok kompetanse og kapasitet til å ta hovedarbeidet med dette selv?

«Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes». Det er fristende å hente fram dette sitatet fra Frostatingsloven, som er en av landets eldste lover. Det er Stortinget som vedtar lover, men regjeringens ansvar å utrede og legge fram lovforslag.

På denne bakgrunn er det urovekkende å registrere at regjeringen setter bort lovarbeid til jurister utenfor statens rekker. En slik privatisering har åpenbart uheldige sider.

Det er all grunn til å ta den forsiktige advarselen fra professor Smith på alvor. Dette er i hvert fall et prinsipielt spørsmål som bør få en politisk avklaring i Stortinget.

Vi må holde fast på prinsippet om at det er staten som lager lover, ikke bare Stortinget som vedtar dem.

PS! Du leser nå en åpen artikkel fra Dagsavisen. For å få tilgang til alt innhold, se våre abonnementstilbud her.