Må tørre å bremse

Når andre land tar grep og setter grenser, er det merkelig at ikke det skjer noe fra politisk hold her hjemme.

Elsparkesyklene engasjerer og splitter. Vi leser saker om ulykkestall, om Sverige som debatterer et forbud, og om flere land som vedtar reguleringer, noe som også er blitt etterlyst her i Norge. Samtidig advares det mot å overdramatisere skadetallene i Norge. De siste tre månedene har totalt 187 personer blitt skadd etter fall med elsparkesykkel i Oslo. Dette utgjør én prosent av den totale andelen skader ved Oslo legevakt siden april.

Les også: 28 personer siktet for fyllekjøring på elsparkesykkel i København

Det er ingen grunn til å overdrive tall eller skape unødig frykt. Men selv om skadetallene ikke er spesielt høye ennå, er det et faktum at antall skader har økt for hver måned som har gått. Samtidig ser vi at antall leverandører av elsparkesykler øker, og det er et spørsmål hvor mange elsparkesykler Oslo trenger, eller tåler.

Når andre land tar grep og setter grenser, er det merkelig at ikke det skjer noe fra politisk hold her hjemme. Riktignok var Oslo Frps Aina Stenersen ute med et utspill i april om å diskutere et forbud, men det viste seg fort at hun ikke hadde støtte i eget parti. Utenom dette utspillet har norske politikere vært påfallende stille. Om det er frykten for å gjøre seg upopulær ved å bremse elsparkesykkelfesten, eller om det er manglende vilje til å se på erfaringene fra andre land, vet vi ikke. Men faren er at festen vil utvikle seg til et kaos med alvorlige ulykker som verste konsekvens.

Les også: – Den har åpnet opp Oslo. Nå kan man utforske byen friere og raskere

Et forbud mot elsparkesykler er neppe riktig løsning. Men det er mulig å regulere hvor mange leverandører som får lisens til å levere sparkesykler, og det er mulig å sette grenser for hvor de skal kjøres, og i hvilken tilstand. I København har politiet intensivert innsatsen for å få bukt med fyllekjøring på elsparkesykkel.

For at det nye framkomstmiddelet skal få være et positivt tilskudd i gatebildet, må det tas grep som gjør at folk kan føle seg trygge både på og av elsparkesykkelen. Det er på høy tid at politikerne våkner og tør å sette ned foten.