Lys i tunnelen

Meldingene fra Helsedirektoratet gjennom påskehelgen var gjennomgående positive for Norges vedkommende.

De kraftige smittevernstiltakene virker. Med unntak av noen privatfester i storbyene og overfylte parkeringsplasser ved kjente utfartssteder, har folk flest holdt seg lojalt til reglene. Smittespredningen er under kontroll de aller fleste steder i landet.

Myndighetene må holde fast på strategien og ikke la seg forvirre av miljøer som vil lette på det strenge smitteregimet.

Langfredag publiserte Aftenposten en artikkel der åtte norske forskere gikk ut mot myndighetenes strenge koronatiltak. De har sammenlignet koronadødsfall i Skandinavia med influensa og kommet fram til at influensa tar flere liv. Artikkelen ble behørig kommentert på sosiale medier. Motstandere av de strenge tiltakene fikk vann på mølla.

For vår del forsto vi ikke poenget med å sammenligne influensa med korona.

Korona er mye mer smittsom enn influensa. Influensa­sesongen varer forholdsvis kort. Den starter før jul og er
allerede over. Koronasesongen, hvis vi kan bruke et slik uttrykk, kan vare i flere år.

Den er verdensomspennende og har allerede tatt livet av mer enn 114.000 mennesker. Det er grunnen til at de aller fleste land har innført de strengeste smittevernstiltak.

Selv det kapitalistiske USA har forstått at det er nødvendig. Britene ble minnet om alvoret da deres statsminister holdt på å dø i påskehelgen.

Det svakeste ved artikkelen i Aftenposten er at det ikke nevnes at det finnes en effektiv vaksine mot influensa. Folk som vaksinerer seg mot influensa, vil som hovedregel ikke bli syke. De som dør i Norge i løpet av influensasesongen, dør hovedsakelig fordi influensa kommer i tillegg til annen alvorlig sykdom. Det skrives mange gode og opplysende medisinske artikler.

Artikkelen i Aftenposten er ikke blant dem.

Det kan komme en vaksine mot korona i løpet av året. Forskere ved universitetet i Oxford opplyste påskeaften at en vaksine kan være klar i september. De er 80 prosent sikre på at den vil virke.

Vi setter vår lit til at de har rett. Korona er mye mer smittsom enn influensa.