Kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Lov å heie på hasj

Å akseptere offentlig sensur, ville vært en dårlig leksjon i demokrati.

Man kan være enig eller uenig med Unge Venstre når de reiser rundt i landet på skolevalg og agiterer for å legalisere hasj. Men retten til å mene det og hevde det offentlig, må være absolutt også for en ungdomsorganisasjon.

Valgkampen er på oppløpssiden og de politiske ungdomsavdelingene har sine egne dagsordener. Unge Venstre har i forbindelse med årets skoledebatter kjørt hardt på sitt budskap om å legalisere cannabis, altså hasj og marihuana. Slagordet har vært «Legalize it» og det er blitt delt ut buttons med en joint mellom to fingre. Formet som en V, for Venstre, for Victory.

Kampanjen har provosert både politi og lokale politiske myndigheter rundt om i landet. Flere steder skal Unge Venstre ha fått beskjed om å fjerne eller utelate valgkampmateriell som tar til orde for legalisering av cannabis.

Politidirektoratet har avvist formell innblanding, men lokalt politi har uttalt seg kritisk til Unge Venstre. Også den private foreningen Norsk Narkotikapoliti har stedvis trykket på for å begrense Unge Venstres rett til ytring.

Ifølge Unge Venstre har de opplevd motstand på skoler i Troms, Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland og Rogaland. I sistnevnte fylke sendte opplæringsdirektøren ut ordre om at «slik agitasjon ikke vil bli akseptert på de videregående skolene i fylket».

Torsdag ble kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) konfrontert med skolenes praksis, og han var betryggende tydelig: Politiske ytringer har et særlig sterkt vern. Og verken opplæringsloven eller barnekonvensjonen gir noen hjemmel for at Unge Venstre ikke kan drive valgkamp på skoler.

Det er en god konklusjon av statsråden. Å akseptere offentlig sensur, ville vært en dårlig leksjon i demokrati.