Liv og lære i LO-ledelsen

Et internt LO-utvalg vurderer å heve aldersgrensen for tillitsvalgte.

For å bli valgt inn i LO-ledelsen må man være under 60 år. Nå jobbes det for å heve denne interne pensjonsgrensen. Det kan i tilfelle åpne for at det blir mulig å gjenvelge LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Hun vil nemlig være fem måneder for gammel på LO-kongressen i 2021. Men nå vurderer et internt LO-utvalg å heve aldersgrensen for tillitsvalgte.

Lederen i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes, mener det er kunstig at LO har 60 år som aldersgrense for valgbarhet. Hun viser til at LO jobber for at alle skal stå i arbeid lenger.

Arbeidsmiljøloven åpnet allerede i 2015 for at vi kan forlange å stå i jobb til fylte 72 år, og at den tilvarende grensen for bedriftsinterne avtaler er 70 år. I tillegg kommer pensjonsreformen som også stimulerer oss alle til å stå lengre i jobb.

Et tillitsverv i fagbevegelsen kan ikke helt sammenliknes med en ordinær jobb.

LO-ledelsen blir valgt på kongressen hvert fjerde år. Men ikke alle blir gjenvalgt ved neste korsvei. Noen trer ut frivillig før de når den magiske 60-årsgrensen. Andre blir kastet på dør.

Slik må det være i organisasjonslivet. På den annen side er dagens LO-grense kunstig lav. Det sendes et dårlig signal. Arbeidstakere flest må nemlig stå lenger i jobb for å få en brukbar pensjon.

LO går på sin side glipp av spreke seniorer som i flere år kan gjøre en god jobb for fagbevegelsen. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er for øvrig «bare» 52 år gammel. Han kan derfor ha en lang karriere foran seg i LO-toppen. Men det er en annen skål.

Flere av forbundene i LO-ledelsen har hevet aldersgrensen for de fremste tillitsvalgte. I Handel og Kontor er grensen satt til 62 år. Fellesforbundet har gått opp til 63 år. Det innebærer at forbundstoppene i ytterste konsekvens kan sitte til de er 67 år. LO-kongressen i 2021 bør følge opp i samme spor. Det er på høy tid at det blir bedre sammenheng mellom liv og lære i LO-ledelsen.